Život i djelo: Željko Škuljević

Pitanje koje se nameće svakom istraživaču mogli bi glasiti: zašto, uopšte, pokušavati odškrinuti duhovni iskon kada to nije ni lako ni jednostavno?

– Željko Škuljević, Marx i Grci

Željko Škuljević

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png

Željko Škuljević – bosanskohercegovački filozof i pjesnik rođen je u Zenici 28.08.1953. godine. Diplomirao je studij sociologije na Univerzitetu u Sarajevu, a nakon tog je na Sveučilištu u Zagrebu magistrirao filozofiju znanosti. 1991. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Željko Škuljević doktorira sa doktorskom diesrtacijom”Mjesto Branislava Petronijevića u povijesti novije filozofije.” Osnivač je i urednik izdavačke zaklade “Hijatus”, član društva pisaca Bosne i Hercegovine, Aocijacije nezavisnih intelektualca “Krug 99” i Hrvatskog filozofskog društva. Suosnivač je zeničkog udruženja za filozofiju i društveno – humanistička istraživanja – Eidos. Bio je jedan od osnivača Pedagoške akademije u Zenici, koja kasnije prerasta u Pedagoški fakultet, ta se transformiše i prerasta u Filozofski Fakultet. Željko Škuljević je dobitnik Nagrade Grada Zenice 2008. godine. Umro je 04.02.2019. godine u 66 godini života.

O Željku Škuljeviću i njegovom djelu tek treba da se istražuje, čita i piše, ovaj kratki i skromni tekst plod je moje namjere da potaknem čitaoce na istraživanje njegova djela. Bio je prvi zenički filozof, 2700 godina nakon Talesa iz Jonije i Zenica je dočekala svoga Talesa – Željka Škuljevića. Nesvakidašnja pojava filozofa u današnjim nefilozofskim vremenima. Izvore svoga filozofiranja, Škuljević je pronalazio u filozofijama prije svega Heraklita, ranih sofista, Sokrata i Nietzschea, kojima je posvetio neke od svojih knjiga. Bio je jedan od onih (rijetkih) filozofa koji su insistirali na jedinstvu praktičkog i teorijskog uma. U tome pravcu ide i negova kritika i neslaganje sa Platonom u vezi njegove distinkcije praktičkog i teorijskog.


Može se reći da je filozofija koju je zagovorao i filozofirao, bila filozofija života, gdje se filozof pojavljuje kao mudrac koji živi filozofiju koju zastupa. Po tome modelu filozofije života nastupa Škuljević, te kao i grčke mudrace i njega karakterizuje nezasitivi nagon za saznanjem koji se ogleda u želji da ono što se nauči, su želi istog časa i da doživi. Njegov poriv za životom najbolje oslikavaju i njegove riječi da sve što je o filozofiji i životu naučio, naučio je u kafani.

Univerzalnost njegove filozofske pojave sažeo bih u riječi, da je onomad rođen u Grčkoj – bio bi Heraklit ili Sokrat, ili da je onomad rođen u Prusiji – bio bi Nietzsche.

Željko Škuljević je autor brojnih naučnih radova iz oblasti filozofije i društvenih znanosti. Autor je sljedećih knjiga:

Filozofija:

Filozofski podsjetnik: kratka povijesnofilozofska skica – 1994.
Dijalog sa Sokratom: jedno monografsko – dijalektičko razmišljanje – 1996.
Filozofija između originalnosti i eklekticizma – 1997
Sofistika kao istina privida – 2001
Ogledi iz grčke filozofije – 2003
Od sofista do Nietzschea: kratak pregled etičkih problema – 2003
Pozornica kirenaičke misli – 2008
Rebelio carnis: pohvala Afroditinim sveštenicama – 2011
Manifest ateizma: (ne)mogućnost umskog vjerovanja – 2012
Marx i Grci: početak i/ili kraj grčke filozofije – 2014
Malizam i indiferentizam – 2015
Nietzscheova hybristika: Ili da li je Hybris bila “dobra” grčka boginja – 2015

Eseji:

Bosanski brevijar: (eseji, putopisi, razmišljanja) – 1998
Cortigiana: esej o “estetičkim kurtizanama” – 2017

Poezija:

Govorenja između – 1983
Ledeni nokturno – 1986
Pokrenuše se čuda – 1988
Bosanske elegije – 1994
Orfejev povratak – 1996
Francuski dnevnik imaginacije – 2008

Za kraj, Škuljevićeva poezija…

Le temps de departs

Na otisku stope
list beskućnik
tjeran brbljivim nogama.
Pokisli zagrljaji i rastanci
drhte. Neko plače…?!
Vjetar skuplja ljubičaste šetače, 
jedna kasida odbačena, mokra.
Raspeto i duboko nebo
ranjeno zvijezdama.
Odlazimo, list i ja, vječno
gonjeni…

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima. 
Hvala! ❤