Fotografija: Zlatko Panzov

Zlatko Panzov

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png

Bilješka o Autoru:

Zlatko Panzov je rođen 1979. godine u Gostivaru, Makedonija. Diplomirao je na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“, na grupi za književnost. Radi kao lektor makedonskog jezika na Univerzitetu ELTE u Budimpešti. Prevodi mađarsku kniževnost na makedonski jezik. Objavio je preko trideset prevoda (Deže Kostolanji, Peter Nadaš, Laslo Krasnahorkai, Atila Bartiš, Adam Bodor, Bela Hamvaš, Đerđ Konrad, Šandor Marai, Kristina Tot, Đerđ Dragoman). Više od dvadeset godina bavi se fotografijom. Digitalna i analogna crno-bela umetnička fotografija. Njegova poslednja izložba „Ruta 49“ je inspirisana velikim mađarskim piscem Deže Kostolanjijem. Fotografije su urađene na ruti tramvaja 49, rutu koju Kostolanji spominje u svojim djelima.    

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png

Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima.
Hvala! 🙂