Naselja butmirske kulture: Artefakti pronađeni u naselju Nebo

Keramička posuda butmirske kulture
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Naselja butmirske kulture: Artefakti pronađeni u naselju Nebo

Kameni i kremeni nalazi

Alojz Benac u svom radu Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske kulture, navodi to da pri pravljenju popisa kamenih i kremenih nalaza stratigrafija ne govori mnogo, tj. straigrafija ne daje mnogo podataka, jer je  na ovom lokalitetu nađeno obilje tih nalaza, čitav kulturni sloj obilovao je nalazima kamenog i kremenog oruđa u svim njegovim formama. Na lokalitetu je pronađeno obilje kamenih i kremenih nalaza, a ovdje će se govoriti samo o onim najznačajnijim i specifičnim oblicima.

Od posebnog je značaja pronalazak kamenih bruseva, a jedan od njih je najveći brus do tada pronađen u Bosni i Hercegovini, a njegove dimenzije su 24,5×8,7×3,5 cm. Veličina dijela koji se držao u rucidaleko premašuje obim normalnog rukohvata, a Benac navodi, tj. opisuje i druge bruseve namijenjene za brušenje različitih vrsta oruđa, tako da je jedan pronađeni brus služio „isključivo za oštrenje i glačanje koštanog oruđa. dok je drugi primjerak bio kombinovan. Brusevi su izrađeni od posebnog materijala, tj. svi su izrađeni od istovjetnog materijala, od kvarcnog pješčara, u skladu sa tim, u skladu sa činjenicom da su postojale radionice za izradu oruđa, Benac smatra da su majstori koji su se bavili tim poslom tražili poseban kamen za izradu bruseva, samim tim su i oruđa bila jedinstvena; ona se izvodila istim tehničkim sredstvima i bila u istim rukama. Ovi podaci govore mnogo i o raspodjeli poslova u naselju Nebo, tj. o činjenici da su postojali majstori koji su se bavili isključivo izradom oružja i oruđa, a ta istovjetnost je nešto što se odražava i na pronađenim nalazima. Sve to dokazuje da su se oruđa i oružja, kako navodi Benac, proizvodila u okviru samog naselja, a radionice predstavljaju zajedničke radionice u naselju.

Pored pronađenih bruseva, tu su i kamene sjekira, od kojih preovladavaju tzv.  jezičaste sjekire, a one se dalje dijele, kako navodi Benac, na duguljaste koje se prema čelu sužavaju i kraće sjekire, a pored jezičastih, najbrojnijih sjekira,  u nešto manjem broju pronalaze se i kalufaste sjekire. Benac navodi i to da su dlijeta jako rijetka na ovom lokalitetu, a sva oruđa, uključujući i dlijeta su napravljena uglavnom od jaspisa.Pri analizama ovog oruđa, prije svega, jezičastih sjekira, uočene su paralele sa lokalitetom Butmir, na kojem su, kako navodi Benac u svom radu Prahistorijsko naselje Nebo i problem butmirske kulture, pronađene slične sjekire.

Od izuzetnog značaja su pronađeni čekići koji su specifični po tome što nisu izrađeni od kamena, nego od, kako navodi Benac, pečene zemlje, pitanje je –  koja je njihova uloga?, a  Benac daje jedan jako zanimljiv odgovor, on pretpostavlja da su ti čekići najvjerovatnije vezani za duhovni život stanovnika ovog naselja, a namjenjeni su prije božanstvima naselja nego pokojnicima. Ti čekići se razlikuju i svojim oblikom od čekića izrađenih od kamena, a kao razlog za to Benac navodi činjenicu da su oni od zemlje, tj. materijal je takav da zahtijeva nešto drugačiji oblik od čekića pravljenih od kamena.

Od pronađenih materijalnih ostataka izdvajaju se i predmeti koji su na neki način povezani sa duhovnim životom stanovnika, a to suamajlije ili talismani., ti nazivi konotiraju povezanost predmeta sa kultom, iako Benac navodi  da je moguće da su ti predmeti korišteni i kao obični predmeti za ukrašavanje. Ovi predmeti čine lokalitet Nebo izdvojenim jer jedino Nebo od neolitskih nalazišta u Bosni i Hercegovini poznaje ovakve izrađevine od kamena, a pored gore navedenih nalaza, Benac navodi i kremene noževe i vrhove strijela, strugalice, kremena svrdla,  itd.

Kameni i keramički artefakti butmirske kulture

Keramički nalazi

Keramičko posuđe cjelokune butmirske kulture pokazuje izvanredno razvijen osjećaj za lijepo pripadnika butmirske grupe. Keramičke posude sa lokaliteta Nebo specifične su po tehnici izrade i ukrašavanja kojom se postiže, kako navodi Benac u knjizi Kulturna historija Bosne i Hercegovine, bihromija i polihromija.

Rijetki su cijeli sudovi, kao i oni polovični koji imaju vrijednost cijelih vaza. Jako veliki broj keramičkih posuda pronađen je uz ognjišta, a ponajviše žrvnjeva.  Od različitih tipova keramike na lokalitetu Nebo je, kako navodi Benac, pronađena znatna količina grube keramike, zatim crno pečena keramika, a tu je i ornamentirana keramika koja je nađena, kako navodi Benac, u kontekstu nadzemne kuće o kojoj je već bilo govora. Ta nadzemna kuća je izuzetno značajna, to je jedini takav tip kuće pronađen na lokalitetu Nebo, i u njoj su koncentrisani različiti nalazi, uključujući već spomenute pršljenove, grijalice i keramiku.

Sva keramika pronađena na ovom lokalitetu je pravljena, kako navodi Benac, ručno tj. bez upotrebe lončarskog kola, ali i bez posebne peći za pečenje keramike. Od jako mnogo navedenih fragmenata pronađene keramike, Benac izdvaja jedan sud sa plastičnim ukrasima i spiralnim motivom. Pored plastičnih ukrasa i spiralnih motiva, kao ukras se javljaju bijela i crvena inkrustracija, kao i bojenje crvenom bojom, a kao navodi Benac, inače radi se samo o okeru.Na osnovu navedenih elemenata i ukrasa keramike može se zaključiti da „butmirska kultura sadrži elemente srednjoevrospskog kompleksa sa trakastom grnčarijom, ukrajinsko-moldavskog kompleksa vinčanske kulturne grupe. Od oblika keramičkih posuda preovladavaju vaze na nozi,zatim zdjele, a posebno mjesto zauzimaju amfore, za koje Benac navodi da su direktno povezane sa sličnim primjercima pronađenim na lokalitetu Butmir.

Nalazi od kosti         

Među najbrojnijim nalazima od kosti nalaze se koštana oruđa, a u okviru njih se kao najbrojnija izdvajaju koštana šila, a jedan od primjeraka je, kako navodi Benac, bio probušen, pa je mogao služiti i kao privjesak i neka vrsta predmeta povezanog sa kultom. Pronađeni su još i jedan komad životinjskog roga, a kako navodi Benac, upada u oči činjenica da jedino naselje Nebo od svih nalazišta sa glačanim kamenim oruđem u Bosni i Hercegovini poseduje obilje koštanog oruđa.

Na posebnom, izdvojenom mjestu stoje pršljenovi i grijalice od pečene zemlje, a Benac je prilikom iskopavanja 1949. godine našao, kako navodi u gore navedenom radu, sveukupno dvadeset i jedan predmet ovog tipa. Ovi predmeti su pronađeni u kontekstu gore spomenute nadzemne kuće, što je podatak od velikog značaja i kako navodi Benac, sam izgled pršljenova, tj. njihove dimenzije upućuju na to da nisu služili za ribarske mreže, a najvjerovatnije su služili kao tegovi na vretenima. Iz svega navedenog vidi se i povezanost lokaliteta Nebo sa lokalitetom Butmir, ali i činjenica da se Nebo u pojedinim elementima razlikuje od eponimnog lokaliteta butmirske kulture, a ta specifičnost se vidi i u činjenici da je, kako navodi Benac, na lokalitetu Butmir pronađeno mnogo više prešljenova i grijalica, pa je zaključak da su stanovnici Neba upotrebljavali i neki nov način pletenja ( tkanja!).

Autorka: Zerina Kulović


Upute na tekst:

Benac Alojz: Način stanovanja u prehistorijskim periodima Bosne i Hercegovine.
Benac Alojz: Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske kulture.
Benac Alojz: Neolitski telovi u sjeveroistočnoj Bosni i neki problemi bosanskog neolita.
Benac Alojz: Praistorija jugoslavnskih zemalja II, neolitsko doba.
Benac Alojz: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine.
Gavela Branko: O originalnosti i datovanja butmirske kulture.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png

Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima. 
Hvala! 🙂