Dragica Vignjević Kovačević: Pjesma bez imena

Dragica Vignjević Kovačević

Pjesma bez imena

Svoje godine
prostrla sam
na tvoje ulice,
u kose svoje
uplela sam
tvoje ptice,
tamo sam ostala
sa mojim pjesmama,
tamo sam bila
kao stijena,
tamo sam ostala –
ovdje je moja sjena…
Sarajevo moje,
ovdje sam bez korijena.

Bilješka o autorici:

Dragica Vignjević Kovačević, rođena 1956.g. u Pučeniku kod Bos. Krupe, a u Sarajevu odrasla. Od djetinjstva voli i piše poeziju. Objavljivala je radove u časopisima, učestvovala na raznim književnim manifestacijama i bila član Književne omladine Vogošća. Završila je Pedagošku akademiju, a radila u RO”Pretis” u Vogošći. Sa grupom autora objavljene su njene pjesme u zbirci Plava svitanja 1982.g. Živi u Beogradu, član je više fb književnih grupa gdje objavljuje svoje radove.

Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima. 
Hvala! ❤