Iluminacija – zaboravljena umjetnost


Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Iluminacija – zaboravljena umjetnost

Umjetnost kao apstraktna imenica oduvijek bi poprimila obilježje realnog i stvarnog kada bi iz općeg pojma prešla u konkretno djelo. Posmatrajući umjetnost kao ogromno staro drvo čiji korijeni sežu daleko, plodovi se ipak uvijek nalaze na vrhovima različitih grana. Jedna grana zvana grnčarstvo, čim bude protresena, na pod nam dobaci plodove svog umijeća. Druga koja se bavi muzikom, obogatiće nas notama. Ovakvih manifesta umjetnosti ima mnogo i sa većinom smo dobro upoznati. Ipak, postoje neke zaboravljene umjetnosti koje su vremenom gotovo iščezle zbog mnogih razloga: razvoja tehnologije, neprenošenja znanja na mlađe generacije ili drugih okolnosti koje su ih bacile u zaborav. Jedna takva vještina jeste iluminacija ili oslikavanje rukopisa.

Iluminacija je ukrašavanje i opremanje knjiga ili rukopisa, koristeći listiće zlata, prozirnih boja, inicijala, minijatura i drugih ornamenata. Nakon što se određeno djelo prepiše u svezak, iluminatori ukrašavaju rubove stranica crtežima koji se dovode u vezu sa tekstom ili pričom, ili popunjavaju praznine ornamentima. Ovaj poduhvat zahtijeva ogromnu preciznost i smirenost, s obzirom da su crteži minijaturnih razmjera.

Iluminaciju možemo posmarati kao kolekciju izvrsnih dizajna svezaka koje slikari i iluminatori koriste da predstave religiozne, kulturne, naučne, historijske i ostale kolekcije rada lijepim. Profesionalci iluminacije koriste ove tehnike u knjigama da estetički virtualiziraju zlatne stranice vječne književnosti i literature i religijskog koneksta njihove domovine i kulture. Na ovaj način, stranice i margine tekstova su ukrašene dizajnom islamskog cvjetanja (arabeske), stabljiki i cvijeća i chatay lišća (Khataei).

Ova metoda oslikavanja rukopisa bilježi prve tragove u Antičkom dobu i nekoliko pronalazaka datira iz doba Rimskog carstva i carstva Safavida. U srednjem vijeku, njena primjena cvjeta, kako na Istoku, tako i na Zapadu. Perzija razvija prve velike umjetnike koji vještine prenose na Arape, a kasnije i na Seldžuke. Od tada, iluminacija postaje neizostavna u prepisivanju knjiga na dvoru kod Osmanlija. Sveta knjiga Kur'an, zbirke hadisa i druge knjige ukrašavane su i iscrtavane. Istovremeno, utjecaj crkve na Zapadu obuhvata sve sfere života, pa tako i umjetnost. Iluminatori oslikavaju svetu knjigu Bibliju, crkvene spise i tomove. Samostani imaju posebne prostorije za prepis rukopisa koje nazivaju skriptorijima. Jedan od primjera iluminacije jesu inicijali. Inicijali postaju popularni u 12. i 13. vijeku u Engleskoj, gdje se crtaju kao ilustracija u obliku određenog slova iz alfabeta. Francuzi koriste ovu tehniku u 15. vijeku na sjeveru države i uspostavljaju šablon i tehniku inicijala prepletenih cvijećem u kojim dominiraju dvije osnovne boje: crvena i plava. Ako je slovo crveno, cvijeće će biti plavo. Ako je ipak slovo plavo, cvijeće će biti crveno. Primjer ove tehnike imamo na sljedećoj fotografiji:

Inicijali francuskih rukopisa, 15 st.

Drugi primjer i jedan od najpoznatijih oblika iluminacije na Istoku jesu arabeske. Smatraju se simboličnim apstraktnim, matematičkim crtežima. Geometrijski su oblikovane i imaju jezgro od kojeg se šire do ivica konstantnim izračunatim redoslijedom. Često se granaju u obliku cvijeća ili orijentalnih šara. Dosta su korištene kao ukras za margine stranica.

Geometrijskie arabeske u Sabornoj džamiji u Iranu

Iako se razvijala u dvije potpuno različite sredine, dostigla je svoj vrhunac u obje kulture i opstala sve do prvih štampaćih mašina. Tekst se prepisivao, knjige su bile skupocjene i vrijedne ali dolaskom štampanja teksta, gubi se značaj prepisivanja i ukrašavanja rukopisa. Iluminacijske tehnike Zapada objasnio je W. J. Loftie u svom djelu Illuminating, a sa tehnikama i metodama istočnjačkih majstora možemo se upoznati kroz djelo Book arts of Isfahan od autorice Alice Taylor.

Ova tehnika odražavala je ljubav i predanost prema učenju i knjigama, iluminatori su zaista morali razumjeti djelo kako bi ga na ispravan način oslikali i ukrasili, a preciznost i vještina se postizala teškim trudom i radom. Nadajmo se da će u budućnosti ova umjetnost ponovo nekada zablistati i da ćemo proširiti i utemeljiti iluminaciju kao zadivljujuću granu umjetnosti.


Autorka: Jasmina Ejubović

Upute na tekst:

W. J. Loftie: Illuminating.
Alice Taylor: Book arts of Isfahan.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima.
Hvala! ❤