Jacques Le Goff: Aristotel, povratak lijepom govorenju

Girolamo Mocetto, Blue-sky thinker: a portrait of Aristotle

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Jacques Le Goff: Aristotel, povratak lijepom govorenju

Leonardo Bruni je objavio u Firenzi novi prijevod Aristotelove Nikomahove etike. Prema njegovim riječima, posao se nametnuo jer je raniji prevo­dilac Robert Grosseteste (a ne Guillaume de Mo-erbeke, kako se vjerovalo) koji je prijevod radio za svetog Tomu, slabo poznavao i grčki i latinski, činio greške i pisao barbarskim jezikom. Kardinal Alonso Garcia iz Kartagene, biskup Bur-gosa i profesor na sveučilištu u Salamanki, oštro mu je uzvratio.

Uočio je ispravno da je spor izbio između oblika i suštine. Za humaniste oblik je sve, za skolastike on je tek u službi mišljenja. Moj je odgovor, kaže Alonso Garcia, da Leonardo, premda pokazuje dovoljno rječitosti, dokazuje malo filozofskog obrazovanja. Otkriva one aristotelovske misli koje je humanist iznevjerio u tra­ganju za lijepim rečenicama i uzima u obranu ranijeg prevodioca čiju namjeru ovako tumači:On nije Aristotelove knjige samo prevodip s gr­čkog na latinski, već ga je i tumačio što je mogu­će istinitije, pa mu ni najveća otmjenost, ni naj­ljepši ukras ne bi štetili da se htio njima koristi­ti… Ali stari tumač koji je nadasve bio zaoku­pljen filozofskom istinom, nije htio preobilje ukra­sa da bi izbjegao greške u koje je ovaj zapao. Dobro je uvidio, naime, da latinski jezik ne može težiti istom izražajnom bogatstvu kao grčki.

Humanistu je održao i predavanje iz historijske filologije: Latinski jezik nije prestao posuđivati ne samo od Grka, već i od barbarskih naroda i svih drugih naroda. Jednako se kasnije oboga­tio galskim i germanskim riječima. Kad postoji pučki kratak i točan ekvivalent, nije li bolje usvo­jiti ga umjesto posegnuti za dugačkim perifrazama na klasičnom jeziku?

Jednako prigovara i skolastik Jean Mair razlju-ćen porugama što ih erazmovci i fabristi upućuju na račun nezgrapnosti gotskih jezika: Nauci nije potrebno lijepo govorenje.

Nema sumnje, skolastički je latinski jezik umi­rao i bio još samo izrazom nauke koja je također bila fosil. Pučki jezici kojima pripada budućnost stjecali su dostojanstvo čemu će pridonijeti i mnogi humanisti. Međutim, tek humanistički la­tinski jezik učinio je latinski konačno mrtvim je­zikom. Oduzeo je znanosti jedini internacionalni govor koji je uz brojke i formule mogla imati. Učinio ga je zastarjelim blagom jedne elite.


Izvor: Jacques Le Goff: Intelektualci u srednjem vijeku.
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima.
Hvala! ❤