Slikarstvo: Ismet Mujezinović

Bosanskohercegovački slikar Ismet Mujezinović rođen je 2.12. 1907. godine u Tuzli. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu, a usavršavao se u Francuskoj. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Svoju prvu izložbu imao je 1930. godine u Beogradu. Njegova najznačajnija djela su portreti i scene iz svakodnevnice, a nalaze se u galerijama i privatnim zbirkama. Bio je član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i prvi dobitnik AVNOJ-ske nagrade za slikarstvo, dobitnik Lenjinove nagrade (koje su samo dvije podjeljene u Jugoslaviji!) Bio u partizanima prvi komandant Partizanskog aerodroma, kao i prvi bosanskohercegovački umjetnik koji je izlagao na Venecijanskom bijenalu, sliku Prelaz preko Neretve za koju je dobio Prvu saveznu nagradu te godine kao najbolju naslikanu sliku u Jugoslaviji. Umro je u Tuzli 1984. godine.


Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Autoportret sa crvenom maramom,1974.

Oslobođenje Tuzle, 1943.

Autoportret sa spomenicom


Portret žene, 1950.

Majka

Marija, 1939.

Meša i Darka, 1951/52

Sarajevo, 1927.

U školi, 1938.Susret naroda i boraca u Jajcu

Tuzla zimi

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png