Elektronska knjiga


Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Elektronska knjiga

Elektronska knjiga ili e-knjiga je elektronički (digitalni) oblik knjige u određenom formatu namijenjen za kosrisnike koji će ju koristiti (čitati) na svome uređaju .Zbog svog oblika i pristupačnosti promijenio se i stav nakladnika prema dosadašnjem načinu rada. Digitalna verzija omogućuje korisniku bržu dostupnost sadržaja (knjige) putem internet, za razliku od fizičkog izdanja knjige; odnosno njene nabavke, koja se također može nabaviti putem kupovine na internetu, ali razlika je u tome što za e-knjigu nije potrebno vrijeme dolaska na adresu korisnika koji ju je poručio. Kupovinom e-knjige korisnik ju dobija direktno na svoj uređaj.

Uz brži napredak tehnologije, tako dolazi i do različitih formata (sa svojim nedostatcima) u kojima se nalazi e-knjiga . E-knjiga digitalna je verzija tradicionalne tiskane knjige, osmišljena i dizajnirana tako da se može čitati na računalu ili elektroničkom čitaču. Prve prototipe e-knjige pronalazimo još u 40- im godinama 20. stoljeća. Elektroničko nakladništvo kao samostalan zajednički model zacijelo ne postoji. Nakladništvo se može opisati na različite načine, primjerice kao djelatnost stvaranja, stjecanja, uređivanja, objavljivanja i diseminacije sadržaja i diskursa, no u toj djelatnosti ništa nije elektroničko. Pristupačnost elektronskih knjiga ogleda se u tome oko nabavke same literature za interes samog korisnika. Ukoliko se određena literature ne može nabaviti ili nije pristupačna, tada se vidi efikasnost e-knjige. Možemo reći dostupnost (u većini slučajeva) i cijene su niže nego kod knjige u fizičkom obliku.


Da li to znači izumiranje fizičkog oblika knjige? Naravno da ne. Sama knjiga u fizičkoj formi upotrebljava se, ne samo kao antikvitet za kolekcionare, nego i za korištenje vlastitih interesa korisnika (ili potrošača). E-knjiga je samo dostupnija. Danas se na internetu prodaje veliki broj naslova a neki se nude i besplatno što potiče veliki napredak na području kulturološke razmjene na globalnoj razini. Zbog prednosti koje ovaj vid izdavaštva nudi očekuje se rast upotrebe elektroničkih knjiga i u budućnosti. Razvojom nove tehnologije podstiče se razvitak uređaja koje su namijenjene za čitanju elektronskih knjiga (e-knjige). 

Za sada tri čitača elektroničkih knjiga dominiraju tržištem, Amazon Kindle, Sony PRS-500 te Bookeen-ovi modeli Cybook Gen3 i Cybook Opus. Usprkos tome neki autori ne podupiru koncept elektroničkog izdavaštva[2].  Nedostatak elektrnoske knjige jeste u tome o izgledu knjige kako je pohranjena, da li se može podesiti ili ostaje u izgledu kada se ona digitalizovala. Pored toga zahtjeva i informatičko znanje korisnika pri korištenju  uređaja za čitanje (elektronske) knjige (koje je naravno neizostavno u ovom vremenu pa se ne može govoriti o tolikom opsežnoj prepreci kada uključujemo poznavanje informatike za ove namjene). E-knjiga može biti neodgovarajuća za određeni hardware i softwear.


Autor: Sanel Delić

Upute na tekst:

https://repozitorij.ds.unios.hr/islandora/object/dsos%3A48/datastream/PDF/view?fbclid=IwAR1CGod3f2FakrazwDTLc7iEYaSy6Z8Mee4K9sORsxys0UaY-jJs7oTF2bc  str 221.

http://materijali.grf.unizg.hr/media/Elektronicka%20knjiga.pdf

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png

Bilješka o autoru:

Sanel Delić, rođen 1993. godine, živi u Brčkom gdje je završio srednju školu Gimnazija Vaso Pelagić – opći smjer. Nakon mature upisuje Filozofski fakultet u Tuzli odsjek filozofija-sociologija. Odbranu diplomskog studija brani na temu Božiji atributi: jedinstvenosti, trojedinosti i imanencije iz predmeta Srednjovjekovna filozofija. Učestvovao je u simpozijumima na Filozoskom faklutetu na temu  svojih radova: Descartesova filozofija cogita ; Ničeova estetika i etika; i na knjigu Šta je etika od prof. Arne Johan Vetlesena.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima.
Hvala! ❤