Postmoderno stanje: Znanje u informatičkim društvima


Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Postmoderno stanje: Znanje u informatičkim društvima

Naša je radna pretpostavka da znanje mijenja svoj položaj kada društva ulaze u postindustrijsko doba i kulturu koju nazivamo postmodernom. Ovaj je prijelaz započeo već krajem pedesetih koje su u Europi označile završetak obnove. Ovisno o državi odvijao se brže ili sporije, a u samoj zemlji to je ovisilo o području aktivnosti, iz čega proizlazi sveopća vremenska neusklađenost pa cjelovita slika nije usklađena.? Neki od opisa moraju biti pretpostavke. A znamo da futurologiji ne treba pripisivati previše zasluga Umjesto slike koja ne bi mogla biti potpuna mi ćemo krenuti od točke koja odmah određuje naš predmet. Znanstveno znanje je vrst diskurza.

Drugim riječima, mogli bismo reći da posljednjih četrdesetak godina znanosti i tehnologije koje se nazivaju vrhunskima posvećuju pozornost jeziku: fonologija i lingvističke teorije,? problemi komunikacije i kibernetika,? suvremena algebra i informatika, računala i njihovi jezici, problemi prevođenja i kompatibilnost među strojevnim jezicima, problemi pohranjivanja i banke podataka, telematika i postavljanje inteligentnih terminala, paradoksologija, eto očevidnih svjedočanstava, a popis nije iscrpan. Čini se da utjecaj ovih tehnoloških promjena na znanje mora biti znatan. Zbog ovih promjena i znanje se mijenja ili će se promijeniti u svoje dvije glavne funkcije, u istraživanju i prijenosu spoznaja. Jednostavan primjer promjene u istraživanju što ga i laici mogu razumjeti prvo nalazimo u genetici koja svoju teorijsku paradigmu duguje kibernetici.


A postoje i stotine drugih primjera. Primjer za prijenos spoznaja – znamo da normalizirajući, umanjujući i komercijalizirajući uređaje, danas već mijenjamo postupke dobivanja, klasificiranja, pristupa i iskorištavanja spoznaja.Razumno je misliti da sve veći broj informatičkih strojeva utječe i da će utjecati na protok spoznaja kao što je to bio slučaj prvo s razvojem prijevoznih sredstava (promet), a zatim zvuka i slike (mediji).

Ova sveopća promjena ne može ostaviti netaknutom prirodu znanja. Ono može prijeći na nove kanale i postati operativnim samo ako ga možemo prevesti u informacijske količine. Iz toga dakle možemo predvidjeti da će sve što u stvarnoj spoznaji nije moguće prevesti na ovaj način biti odbačeno, i da će se smjer novih istraživanja podvrgnuti uvjetu prevodljivosti mogućih rezultata na strojni jezik. Proizvođači znanja jednako kao i korisnici trebaju i trebat će imati sredstva putem kojih će na ove jezike prevoditi ono što jedni žele izumiti, a drugi naučiti. Istraživanja o strojevima koji prevode već su uvelike napredovala. Uz hegemoniju informatike nameće se i određena logika, što znači određen niz propisa koji određuju koji se iskazi prihvaćaju kao oni koji iskazuje znanje.

Odsada možemo očekivati jedno snažno izvanjštenje znanja u odnosu na poznavatelja, na kojem god se stupnju u procesu saznavanja ovaj nalazio. Staro načelo koje tvrdi da je stjecanje znanja neodvojivo od obrazovanja (Bildung) duha, čak i osobe, zastarijeva i zastarjet će. Odnos dobavljača i korisnika znanja prema tome znanju koje dobavljaju odnosno koriste stremi i sve će više stremiti k tome, da poprimi oblik koji već ima odnos proizvođača i potrošača potrošačke robe prema toj robi koju proizvode odnosno troše, naime, oblik vrijednosti. Znanje jest i bit će proizvođeno kako bi se prodavalo, ono jest i bit će korišteno kako bi ga se vrednovalo u nekoj novoj proizvodnji, u oba slučaja kako bi bilo razmijenjeno. Ono prestaje biti samo sebi svrhom, gubi svoju uporabnu vrijednost.

Znamo da je ono zadnjih desetljeća postalo glavna pokretačka snaga proizvodnje, što je već u značajnoj mjeri promijenilo sastav aktivnog stanovništva u najrazvijenijim zemljama i što predstavlja usko grlo za zemlje u razvoju. U postindustrijskom i postmodernom dobu znanost će zasigurno još više osnažiti svoju važnost u poticanju produktivnih mogućnosti nacionalnih država. Sama je ova situacija jedan od razloga zbog kojih mislimo da će se jaz prema zemljama u razvoju u budućnosti neprestano povećavati.


Izvor:Jean-Francois Lyotard: Postmoderno stanje Izvještaj o znanju.
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima.
Hvala! ❤