Pjesnički jezik je jezik igre

Lawrence Alma-Tadema, Sappho and Alcaeus, 1881.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Pjesnički jezik je jezik igre

U arhaičkoj kulturi pjesnički je jezik još uvijek najdjelotvornije izražajno sredstvo. Pjesništvo ispunjava šire i vitalnije zadatke nego što je to zadovoljavanje literarnih težnji. Ono pretvara kult u riječ, rasuđuje ο društvenim odnosima, nosilac je mudrosti, prava i morala. I sve to ono obavlja ne nanoseći štete svojoj igračkoj biti, jer krug igre ostaje okvir čitave prvobitne kulture. Njegovo se djelovanje pretežno odvija kao oblik društvene igre. Pa čak i praktičke djelatnosti rado se udružuju u ovaj ili onaj igrači savez. Koliko se god kultura duhovno razvija, toliko se šire i područja u kojima se igračka obilježja uopće ne zamjećuju ili se zamjećuju tek neznatno, i to na račun onih područja u kojima je igri otvoren put. Kultura se u cjelini uozbiljuje, te se čini kao da su zakon i rat, privreda, tehnika i znanosti izgubile vezu s igrom. Čini se kao da je taj proces zahvatio čak i kult, koji je u svoje vrijeme u posvetnome činu ostavljao mnogo mjesta i igračkom izrazu. Kao posljednji bedem cvatuće i plemenite igre odolijeva još samo pjesništvo.

Igrački značaj slikovitog pjesničkog govora toliko je očit da će jedva biti potrebno obrazlagati ga mnogim dokazima ili ga potkrepljivati primjerima. S obzirom na bitnu važnost koju je u prastaroj kulturi imalo bavljenje pjesništvom, nije nikakvo čudo što je upravo u njoj tehnika pjesničkog umijeća dovedena do najvišeg stupnja strogosti i istančanosti. Pa ipak, tu se radi ο točno opisanom kodeksu pravila igre u jednom strogom sustavu, koji vrijedi bez kakva pogovora, ali dopušta i beskrajne varijacije. Taj sustav čuva se i predaje poput neke plemenite znanosti. Nije nikakav slučaj da to profinjeno kultiviranje možemo na isti način promatrati kod dva naroda koja na svojim udaljenim područjima nisu mogla imati gotovo nikakva doticaja s bogatijim i starijim kulturama koje bi utjecale na njihovu literaturu, ili je taj doticaj bio neznatan; ta su dva naroda stari Arapi i Islanđani iz doba Edde i saga. Apstrahirajmo ovdje metričke i prozodijske pojedinosti.


Rasvijetlimo to samo jednim jedinim izrazitim primjerom, kenningarom. Tko za jezik veli trn govora, za zemlju tlo vjetrovitih dveri, za vjetar vuk drveća, taj svojim slušaocima zadaje pjesničku zagonetku, koju oni rješavaju šutke. Pjesnik i njegov učenik moraju ih poznavati na stotine. Najvažnije stvari, npr. zlato, nose po desetak imena. Jedna od rasprava iz mlade Edde, Skâldskaparmâl, tj. pjesnički jezik, nabraja bezbroj pjesničkih izraza. Kenning nije dokaz da netko poznaje mitologiju. Svaki bog ima svoj pseudonim koji aludira na njegove pustolovine, na njegov lik, ili na njegovo kozmičko srodstvo. Kako da opišemo Heimdalla? — Zovu ga sinom devet majki, čuvarom bogova, bijelim Azom, Lokijevim neprijateljem, tragačem Freyine ogrlice, i još kojekako.

Uska povezanost pjesništva i zagonetke neprestano se otkriva u brojnim tragovima. Potpuna jasnoća predstavlja Skaldima tehničku pogrešku. I Grci su se pokoravali starom zahtjevu da pjesnička riječ mora ostati nejasna. U trubadura, kod kojih je funkcija umjetnosti više no igdje drugdje u društvenoj igri, cijenila se kao posebna zasluga trobar clus, što doslovce znači: sačinjati zatvoreno, pjevati uz zakriven smisao.

Moderni pjesnički prvaci, koji se hotimice kreću područjem nedostupnim svima i koji pomoću riječi od smisla prave zagonetku, ostaju prema tome vjerni biti svoje umjetnosti. Oni tvore s uskim krugom čitača, koji razumiju ili barem poznaju njihov jezik, zatvorenu kulturnu skupinu veoma starog tipa. Ali pitanje je da li je kultura koja ih okružuje voljna da dovoljno cijeni i priznaje njihov položaj, te da tako bude tlom na kojemu njihova umjetnost obavlja onu vitalnu funkciju koja i tvori razlog njihova postojanja.


Izvor: Johan Huizinga, Homo Ludens, o podrijetlu kulture u igri.
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima. 
Hvala! ❤