Rimbaudov poetski izričaj

Kate Boxer, Arthur Rimbaud in Abyssinia

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Rimbaudov poetski izričaj – Rimbaudova pjesnička formula

Rembo je još na samom početku svog pjesničkog puta shvatio da je poezija izazovna i pogubna avantura suočenja sa tajnama svijeta za čije tumačenje treba stvoriti nove jezičke obrasce i nov način razumijevanja. Neobuzdane osjećajnosti, koja se vremenom pretvorila u nekontrolisanu senzualnost nastranih nagona i prevratničke naravi, ovaj krhki i povučeni mladić iz Sarlvila, koji u koledžu sastavlja latinske heksametre i sa zadivljujućom lakoćom imitira savremene pjesnike i romantičare, pošao je u duhovnu avanturu traženja autentičnih osnova vlastitog bića, podređujući svom cilju sve vrijednosti i sve zakone ovoga svijeta: shvatajući da poezija nije bogomdana vještina koja se iscrpljuje u lažnom versifikatorskom zanosu, Rembo će čin stvaranja doživjeti kao istinsko suočenje sa svijetom slika s onu stranu iskustva i standardne logike realnog svijeta. Ideja bjekstva, koja se pretvorila u opsesivnu strast i prkosni izazov porodici, rodila se iz potrebe za sistematskim i smišljenim ,,rastrojstvom svih čula”, za preobražajem svijeta stvari u svijet fikcije.

Kupovinom u Krin antique shopu pomažete razvoj Magazina Dunjalučar

Ni istorija, ni moral, a ni sama životna zbilja nisu dovoljan okvir za Remboovo izbezumljeno traženje vlastite ravnoteže i privremene harmonije demonskih sukoba koji ga razapinju. On želi da posmatra nevidljivo i sluša nečuveno, jer realni svijet stvara privid ravnoteže i čuva inertni poredak stvari; Rembo iz svog sna izvlači predjele nezemaljske ljepote, vizionarske atmosfere i nov način njihovog pjesničkog registro vanja: Bodlerovu ideju o sinestezijskim predstavama Rembo ne shvata kao programsko načelo nego kao oživotvoren oblik svog imaginarnog svijeta.

Rembo izmišlja boju za samoglasnike, a njihovu zvučnu vrijednost predstavlja kao slijed vizuelnih predstava. Njegov cilj pri tome nije ni da realnost pretvori u sistem simbola niti da je prikaže u uljepšanom vidu: Rembo u svemu gleda povod da u halucinantnim slikama predstavi svoje snove kao autentičnu viziju stvarnosti bez lažnih obrazina i konvencionalnih mjerila. Remboov prevratnički nemir odveo ga je u svijet fantastike i snovidnih slika: oni su mu obećavali potvrdu vlastitih predodžbi o autentičnosti bivanja; u njima je pjesnik tražio prostore slobode za sva lišavanja i ograničenja na koja ga je prisiljavao život. Svoj izlet u nepoznato i stalno obnavljan poziv na putovanje samo je izraz pjesnikove vječne želje za odlaskom i bjekstvom, želje da se životne istine sagledaju u njihovom vanljudskom obličju. Istovremeno, to je i dokaz da se pjesnikovi snovi ne mogu prevesti u realnost iskustva, kao što ni pjesnik ne može do kraja živjeti svoju poeziju ni njene apsolutne zahtjeve.

U Remboovom slučaju razmišljanje o smislu pjesničkog čina i životnoj utemeljenosti stvaralačkog elana nameće se samo u funkciji njegovog konačnog raskida sa svijetom književnosti. Njegov negatorski duh ustremljuje se protiv svijeta ljudi, njihovih vrijednosti, uvjerenja, njihove istorije. U svojoj imaginarnoj ofanzivi, koja ne preza ni od slikovne agresije ni zaumnih sudara, Rembo želi da naseli predjele iracionalnih snova i da u tim sferama uspostavi poredak nepoznat čovjeku, nedostupan krhkim normama njegove logike. Nije li to prvi ozbiljan i smišljen pjesnički pokušaj veličanja razornog duha za koga su ljudski sadržaji izgubili značenje i smisao vrijednosnih kategorija, otvorivši na taj način mogućnost zamišljanja svijeta mimo čovjekovog prisustva i izvan njegovog uticaja? (…)


Izvor: Artur Rembo, Poezija, priredio Nikola Kovač
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Podržite naš rad čitanjem i dijeljenjem naših tekstova sa vašim prijateljima.
Hvala! ❤