Izbor iz poezije: Mehmedalija Mak Dizdar

Bosanskohercegovački pjesnik Mehmedalija Mak Dizdar rođen je 1917. godine u Stocu. Njegove zbirke pjesama Kameni spavač i Modra rijeka predstavljaju najvažnija pjesnička ostvarenja XX stoljeća na našim prostorima. U njegovoj poeziji javljaju se uticaju antičke književnosti i kulture, srednjovjekovne Bosne, što je naročito vidljivo kroz upotrebu motiva nadgrobnih spomenika stećaka, tu su i uticaji kršćanske kulturne baštine, islamske mistike, itd. Umro je u Sarajevu 1971. godine.


Tajna

Kao ptica sjedi
Na desnici
Ruci

Jao

Odletje mi ptica


Prodaja knjiga, antikviteta, starina, slika, unikatne vintage odjeće

More

Na dlanu
cvijet

Na dlanu
dažd

Na dlanu
led

A
ti

Ti samo
brineš

brigu
svoju

Bez
brige

Sjećanje na šumu

Kroz trave kroz zaborave Kroz lišće neumorno drveće Dugodane listare stare dovele su nas
Još bliže u dalje u dolove
I bolove mada smo žvakali teško
Srca nam nisu mogla da odole Pa išli smo dublje u žvalje mraka
Čestare gušće od tijesta od smole
Stali smo onda kao ukopani Presretni

Nesretni

Jer
Kako da se divimo
Kad ništa i ne vidimo
Od divote gole

Jarbol

Pred kućom u strani
šumio je jablan
tamo

ovo drvo ovdje
golo je
poput
prsta

ovo drvo
između jablana je
i krsta

San pedeset i prvi

Držite tog konja za uzde od osmijeha
Držite tog zelenog bez krila
Na livadi okrutnoj
Sa grivom od zemlje do neba
Začepite zlatne nozdrve
Iz kojih sipa vatra zanosna Polomite ta kopita duboka
Pod kojima izviru potoci nesporazuma
Zaustavite tog konja
Od bijesnog mesa i laka oblaka
Jer uistinu
On je kobila obična
Ona u koju se premetnu djevojka
Ta možda od zla možda od zlata
Zaustavite tu djevojku
Pustite tu pticu
Zar niste znali da sam
U onim godinama
Kada se voli vatra i voda
Vatra sagorijeva
A voda nosi

Veslajte zato nemilice
Ovom odvratnom vodom
I gasite vatre

Zvijezdu po zvijezdu