Međunarodna likovna kolonija: “Šibovi”

Branislav Lukić Luka, Plač za pokojnikom, suha igla, 40 x 50

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png
Međunarodna likovna kolonija: “Šibovi”

Međunarodna likovna kolonija: “Šibovi” koja se po 5. put održava u Banjaluci, a u organizaciji Fakulteta lijepih umjetnosti Nezavisnog univerziteta Banjaluka, okupila je trideset i jednog likovnog umetnika sa prostora zemalja bivše Jugoslavije, koji su bili u prilici da u veoma intenzivnoj interakciji razmenjuju svoja poetička, ali i praktična načela i iskustva. Sledujući primarnom određenju likovne kolonije kao mesta susreta stilski, poetski, pa i tehnički potpuno divergentnih umetničkih stremljenja, likovnih poetika i individualnih načela, a koje je davne 1905. godine svetskoj umetnosti podarila čuvena srpska slikarka Nadežda Petrović ustanovljavajući prvu i ujedno i najstariju likovnu koloniju: “Sićevo” i LK: “Šibovi” usmerila je svoju pažnju ka tome da se na jednom mestu ukrste kvalitativni dometi delovanja likovnih akademija na prostoru bivše Jugoslavije.

Zbog toga ne treba da nas čudi činjenica da u radu ove likovne kolonije aktivno učestvuju i studenti i profesori likovnih akademija, ali i oni stvaraoci koji su završili jednu od tih škola. Istovremeno, ne poštujući samo načela strogog akademizma LK: “Šibovi” u svom sazivu za 2021. godinu ponudila je i mogućnost da se kao podrška njenom radu pojave i dela reprezentativnih likovnih stvaralaca koji nisu primamo akademski obrazovani u likovnoj umetnosti. Na taj način stvorena je raznovrsna i zanimljiva ponuda različitih likovnih dela.Krećući se u rasponu obuhvatanja svih plošnih likovnih umetnosti i vajarstva kao prostome likovne umetnosti LK: “Šibovi” se kroz svoje petogodišnje delovanje etablirala kao veoma značajna likovna manifestacija u Lepotici na Vrbasu. Banjaluka, a naročito njeno živopisno brdo Šibovi postali su nepresušan izvor umetničke inspiracije i pokretač različitih promišljanja kako položaja i uloge umetnika u savremenom svetu tako i pozicije likovnog dela u domenima izgradnje civilizacijski naprednijeg društva. Iako je, po rečima rektora NUBL-a, prof. dr Zorana Kalinića, ovogodišnja Kolonija posvećena Sretku Divljanu, umetniku iz Srbije, profesoru na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, osnivaču i prvom dekanu FLU NUBL-a, njegov programski umetnički manifest: “Divljanizam”, kako je autopoetički nazvao proces svog likovnog stvaranja, nije u znatnoj meri opredmetio rad ostalih učesnika ove manifestacije.

Tako su se u domenima stvaralačkog procesa ispoljile drevne tehnike: crtež, akvarel i mozaik ukrštene sa novijom tehnikom ulja na platnu iz 15. veka (Van Ajk oko 1430.), pa do upotrebe najsavremenijih akrilnih boja, ali i prisustva konceptualne vizuelne umetnosti. U domenima grafike preovladava linorez kao primama, školska, tehnika, dok je staklo poslužilo kao vajarski materijal.

U radu 5. saziva međunarodne likovne kolonije “Šibovi” učestovali su sledeći umetnici: Sretko Divljan, Marin Milutinović – Maki, Paša Gicić, Jelena Glogovac Savić, Savo Rupić, Nataša Petrović – Žole, Milica Kotur, Sonja Spiroška – Ostojić, Toni Ostojić, Zdravko Кrulj, Dejan Milivojević, Svetlana Miladić, Žarko Đukić, Svjetlana Gojić, Hasan Bekanović, Aleksa Vidaković, Mihajlo Nikolić,Davor Grabovac, Zorica Đordević, Gordana Praštalo, Tiodor Rosić, Zoran Suvajac, Saša Bogdan, Mirjana Tomić, Denis Dugonjić, Branislav Lukić, Snježana Malić, Lenka Štrbac, Ilona Kollar, Jasmina Antić – Padalović i Selma Prelić.

Кrećući se u rasponu od naivne, folklorističke pastorale ра do razvijene geometrijske apstrakcije, poetička vizura umetnika obuhvata kako naglašeni ekspresivni izraz tako i enformelističko sagledavanje likovne tematike, da bi u stišanim domenima akvarela i crteža dobili i one tanane lirske tonove. Takođe, u opservaciji su i ljudska figura, lica, akt, te se i na taj način uspostavlja intenzivan dijalog sa aktuelnim nastojanjima da se klasično, štafelajno slikarstvo i figuracija u potpunosti odbace, što је nažalost, idea prima jednog broja konceptualaca na ovim prostorima, dok је u svetskim relacijama povratak upravo tim, slikarskim ishodištima, primarno nastojanje
najznačajnijih savremenih umetnika.

Sa tog aspekta možemo da konstatujemo da 61 likovno delo nastalo na 5. sazivu međunarodne likovne kolonije “Šibovi”, iako divergentnih dometa u estetsko – kvalitativnoj opservaciji, omogućava da se uspostavi meritoran sud о dometima aktuelne likovne ponude u okvirima tekuće produkcije. U svakom slučaju u velikoj meri nas ohrabruje činjenica da је među ovim “obiljem” ponude moguće izdvojiti nekoliko veoma uspelih dela, а što, u svakom slučaju opravdava nastojanja organizatora da najširoj likovnoj publici kako u Banjaluci tako i svim relevatnim kultumim centrima našeg okruženja, ponudi na uvid svojevrsni presek kako estetsko – poetičkih tako i kvalitativno produkcijskih dometa aktuelne likovne scene na prostorima bivše Jugoslavije.

– dr Aleksandar – Saša Grandić

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.pngОва слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је kjhkhkkhc48d.png