Moderna mitologija


Edgar Morin: Moderna mitologija

Sa svojim prvobitnim karakteristikama, masovna kultura je počela da se razvija počev od tridesetih godina, najpre u SAD. Posle drugog svetskog rata postavila je sebi čvrstu tematiku, u svim zemljama Zapada. Neizostavno moramo postaviti sledeću opštu hipotezu: ova tematika najpre odgovara razvoju američkog društva, a potom ostalim društvima Zapada.

Ovaj razvoj je dobro poznat: gradske narodne mase i deo sela pristupaju novom standardu života: one postepeno ulaze u svet blagostanja, dokolice, potrošnje, koji je do tada pripadao samo građanskoj klasi. Kvantitativne promene (porast kupovne moći, sve veća zamena ljudskog truda mašinama, povećanje vremena za dokolicu) začinju i sporu kvalitativnu metamorfozu: problemi individualnog, privatnog života, problemi potpunog ostvarenja ličnog života jasno se postavljaju, ali ne više samo na nivou građanskih klasa već i na nivou novog sloja zaposlenih, koji je u punom razvoju.Rad za platu, u okviru džinovskih birokratskih i industrijskih kompleksa, lišen je kreativnosti, samostalnosti i odgovornosti. Povećavanjem mehanizacije, rad je fizički postao manje naporan, ali povećavanjem specijalizacije gubi svaki lični sadržaj. To je »razmrvljeni rad« fabričkog radnika, obezličeni posao piskarala. Relativna sigurnost stečena u poslu (kolektivni ugovori, socijalno osiguranje, funkcionalni dodaci, penzije) i razvoj dokolice umanjuju afektivnu snagu briga koje su vezane za život na radu. Život nalazi nove izvore izvan rada, doživljeni sadržaji traže utočište u dokolici i još više usmeravaju čoveka ka ličnom životu.

Tako promena životnih uslova pod uticajem tehnike, povećavanje mogućnosti potrošnje, stavljanje u prvi plan ličnog života odgovaraju novom stepenu individualizacije ljudskog življenja. Masovna kultura zadovoljava novonastale lične potrebe. Ona će ličnom životu pružiti slike i uzore koji daju obličje njenim težnjama. Neke od tih težnji ne mogu se zadovoljiti u velikim strogo uređenim birokratizovanim gradovima; u ovom slučaju kultura obezbeđuje mogućnost bekstva u svet u kome vladaju pustolovina, kretanje, neobuzdana akcija, sloboda, ali ne sloboda u političkom smislu, već sloboda u ličnom, osećajnom smislu, vezanom za zadovoljenje potreba ili prigušenih i zabranjenih instinkata.

Ali na jednom drugom planu slike se približavaju stvarnosti, ideali postaju uzori, koji podstiču izvesne oblike ponašanja i delanja… Jak prodor imaginarnog u stvarno nameće mit ov e samoostvarivanja, junake uzore, ideologiju i praktična uputstva za lični život. Ako pogledamo kako čovek društava Zapada sve više brine samo o blagostanju i društvenom položaju, s jedne, o ljubavi i sreći, s druge strane, vidimo da masovna kultura stvara mitove koji vode težnjama slobodnim od svake vezanosti za ono što je zajedničko. Kako je rekao Leo Bogart u delu The Age of Television (str. 7) »mass-media su raširila popularnu predstavu o tome šta je u stvari, ,dobar život. I učinivši taj život bliskim, ona su ga učinila koliko mogućim, toliko i poželjnim za široke mase«.

Masovna kultura postaje, dakle, veliki proizvođač mitova koji usmeravaju dokolicu, sreću, ljubav; otuda u njenoj osnovi leže kako težnja da se stvarno prelije u imaginarno, tako i težnja da se imaginarno prelije u stvarno. Ona nije samo bekstvo, ona je, istovremeno i protivrečno, integracija.


Izvor: Edgar Morin, Duh vremena.

Kad ste već ovdje, pročitajte i ovo:

Donatori Magazina Dunjalučar mogu biti svi koji su zadovoljni našim radom, i žele podstaknuti naš trud. S obzirom na to da je Dunjalučar neprofitna organizacija, rad na magazinu je volonterski, ali smo se odlučili da vam omogućimo da nam pomognete u daljem radu i razvoju mjesečnom uplatom odabirom jedne od ponuđenih opcija.

Dobrovoljne uplate na račun Magazina možete uplaćivati putem platforme Patreon, koja predstavlja legitiman način finansiranja nečijeg rada. Prije same uplate neophodno je izvršiti registraciju na platformi Patreon, a uplaćivati možete putem kartice ili putem paypal računa. Registraciju i svoje uplate možete izvršiti putem sljedećeg linka: