Poezija: Sanina Memčić


Ikarova priča

Sjeti se
Kako sam ti pričala o Ikaru
O grčkoj mitologiji
Koja me fascinirala
Govorio si da je bezazlena
Jer inače, zašto bi čovjek
Želio nemoguće?
Nisi mogao zamisliti da neko
Negdje
Nekako
Želi dotaći sunce
Nesvjestan si bio
Da sam ja Ikar,
A ti moje sunce
Sada se toga sjećam sa žaljenjem Jer
Baš zbog Ikarove priče
Ja se ne usudim kožu izložiti suncu
A kamoli se sunčati

Bilješka o autorici:

Sanina Memčić rođena je 2000.godine u Žepču. Osnovnu školu završava u Begovom Hanu, a pored redovne osnovne pohađa i Osnovnu glazbenu školu ,,Katarina Kosača Kotromanić” u kojoj ostvaruje zapažene rezultate. Tokom srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji u Žepču, Sanina počinje pisati, te su njeni radovi bili objavljivani i ranije, pa su čak zauzimali i značajna mjesta na raznim konkursima. Zahvaljujući pisanju, prošle godine, kao studenticu Kulturalnih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, biva primijećena od strane Britanske ambasade, te je njen rad proglašen jednim od tri najbolja u Bosni i Hercegovini na temu ,,Rodna ravnopravnost iz moje perspektive”. Pored uspjeha koje niže u svom obrazovanju, Sanina je aktivna kako u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima.