Poezija: Amela Hasanbašić


U iščekivanju

Ako se gubiš u minimalizmu
Podari mom denotativnom svijetu
Svoje konotativno značenje
I oboji u šareno moju venus planetu

I stavi svoju emociju
U moju perzistenciju
Ona je sigurna tu, od onih što ju kritikuju

Pošalji svoje Erose
Mom Dionizu
Neka te idealiziraju u moru slobodnog vremena mog’

I u moru slobodnog vremena
Čekat’ ću na malo serotonina
I malo sjemena
I, pogledaj me, ponekad, bar malo
Jer, ja sam tu i meni je stalo

Bilješka o autorici:

Amela Hasanbašić rođena je 1999. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za historiju, Katedre za arheologiju. Po zanimanju je arheolog. Trenutno pohađa dvopredmetni master studij historije i arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.