Umjetničko-znanstveni skup Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra


Umjetničko-znanstveni skup Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra

Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić Slavonski Brod u suradnji sa Sveučilištem u Slavonskome Brodu i Akademijom za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku poziva vas na Međunarodni Umjetničko-znanstveni skup Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra Slavonski Brod, 11. i 12. studenoga 2022.

Materijali za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Dvorane.

Cilj Međunarodnoga umjetničko-znanstvenoga skupa:

Međunarodnim umjetničko-znanstvenim skupom Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra želi se promovirati povijesni značaj i kulturno naslijeđe rada Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić. Izazove s kojima se susreću kulturni život i s kojima se susreću kultura i umjetnost uopće, kao i rad i uloga Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić u kulturnom životu Slavonskoga Broda i šire, potrebno je revalorizirati ne bi li u konačnici tematsko polje, dakle kultura i umjetnost, dobilo svoje zasluženo mjesto i u vidu stručnog/znanstvenog prikaza tema vezanih upravo uz to područje.

Plan Međunarodnoga umjetničko-znanstvenoga skupa:

U godini kada Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić slavi pedeset godina postojanja i rada Međunarodni umjetničko-znanstveni skup okupit će umjetnike i znanstvenike koji će umjetničkim, odgojno-obrazovnim, društvenim, povijesnim, ekonomskim i turističkim temama promišljati o umjetnosti i kulturi nekada i sada, ali i u budućnosti.

Plenarni izlagači bit će znanstvenici prepoznati kao relevantni stručnjaci u temama Skupa.

Umjetničko-znanstveni skup održat će se 11. i 12. studenoga 2022. u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić (Trg Stjepana Miletića 12, Slavonski Brod) i(li) u kojem od prostora partnera. Također, zbog neizvjesnosti vezane uz COVID-19 postojat će mogućnost mežnoga sudjelovanja, izlagačkoga, i praćenja programa.

Na Skupu će biti zastupljene teme vezane uz menadžment u umjetnosti i kulturi, poduzetništvo u kulturi, kulturni turizam, kulturu i umjetnost u vrijeme pandemije (COVID-19), kulturni identitet, intekrulturizam, izvedbene umjetnosti, suvremene tehnologije u izvođačkim umjetnostima, kultunoumjetnički amaterizam, medijsku kulturu, značaj i ulogu publike te, naravno, teme vezane uz 50 godina Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić. Prihvatljivi su i radovi iz sličnih područja.

Oblici sudjelovanja:

• pozvano predavanje (45 minuta + 15 minuta za raspravu)
• usmeno izlaganje (15 minuta + 5 minuta za raspravu)
• poster
• radionica (45 minuta)

Prijave i sažetci:

Prijave za Skup (ispunjenu priloženu prijavnicu) treba poslati e-poštom na adresu kultura.kkdibm@gmail.com. Prijavnica treba sadržavati naslov izlaganja, do pet ključnih riječi i sažetak od 200 do 250 riječi na hrvatskome (ili međusobno razumljivim jezicima) i engleskome jeziku ili samo na engleskome. Ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati do 1. listopada 2022. Obavijest će o rezultatima recenzentskoga postupka i prihvaćanju radova sudionici dobiti do 15. listopada 2022.

Svi radovi koji zadovolje u recenzentskome postupku bit će objavljeni u zborniku radova Skupa.

Službeni su jezici skupa hrvatski (ili međusobno razumljivi jezici) i engleski.

Napomena!

Kotizacija se za sudjelovanje NE PLAĆA. Organizator ne snosi troškove smještaja, prehrane i prijevoza sudionika Skupa.

Srdačno vas pozdravljamo u nadi da ćemo se vidjeti na Međunarodnome umjetničko-znanstvenome skupu Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra u Slavonskome Brodu.

U ime Organizacijskoga odbora:

Sanja Nuhanović, ravnateljica KKD IBM-a

Tajnica Skupa: prof. dr. sc. Ivana Seletković ravnateljica KKD IBM-a