Estetički purizam

Charles Edouard Jeanneret, Still Life, 1920.

Estetički purizam
Da li je estetički purizam mrtav?

Veći dio estetičke tradicije bio je puristički, čistunski. Tragalo se za “čisto filmičnim” elementima, a odbacivalo sve “strane”, “nečisto” filmske (usp. Dulac, Stojanović, 1978.). Međutim, pojavom Bazinovih razmatranja (usp. “Za nečisti film” u Bazin, 1967 II) i autorske kritike, estetičkog purizma pomalo nestaje, a da se s njime nije izričito teorijski ni raskinulo. Većina suvremenog teoretiziranja promatra film i ne obazirući se na čistunske aspekte teorijske tradicije.

Međutim, u teoriji nije “apsolvirano” ništa što nije izričito pobijeno. Badava nam dojam o anakronosti purističkih stavova: ako dojam ne možemo poduprijeti valjanim razlozima riječ je naprosto o pomodnosti i prešutnom dogmatizmu. Pokušat ću zato izričito razabrati teorijske i metodološke razloge za javljanje estetičkog čistunstva, ali i razloge protiv njega, razloge koji su, dijelom, uvjetovali njegovo nepolemično napuštanje.Osnovne postavke estetičkog purizma

Estetički purizam smatra da se značajke filma (“kinematografske” ili “filmske” značajke) trebaju podijeliti na one filmične i nefilmične. Filmične značajke su one koje se mogu naći samo u filmu, dok su nefilmične sve ostale. Među nefilmične spadaju a) one značajke koje su zajedničke filmu i drugim umjetnostima (npr. fabula, mizanscenski raspored, gluma, likovna kompozicija, zvuk, dijalog, i dr.), b) one koje su prepoznatljivo tuđe, prenesene iz drugih umjetnosti u očuvanom obliku (npr. ukoliko se snimi kazališno djelo onakvo kakvo je postavljeno u kazalištu, ili ukoliko glumci glume stilom odomaćenim u kazalištu, snimatelj snima na način koji se izravno poziva na posebni slikarski stil, i tome slično).

Osnovne postavke estetičkog purizma jesu slijedeće:

1. Njima leži diferentia specifica, vrsna razlika između filma i drugih umjetnosti. Zadatak filmske estetike jest upravo u ustanovljavanju i proučavanju ovih razlikovnih specifičnosti filma, dok proučavanje nespecifičnih značajki spada u druge discipline, bilo u teorije drugih umjetnosti (teoriju literature, dramaturgiju, teoriju slikarstva…), bilo u estetiku i filozofiju umjetnosti uopće.

2. Filmične značajke nemaju samo teorijsku već i stvaralačku i doživljajnu prednost: film u kojem ima više filmičnih značajki a manje nefilmičnih, u većoj je mjeri film, više je vrijedan kao posebna umjetnost. Stvaraoci trebaju težiti filmu sa što više filmičnih elemenata (to jest: trebaju težiti “čistom” filmu, “apsolutnom” filmu), a gledaoci trebaju davati doživljajnu prednost filmičnim aspektima određenog filma, odnosno prednost filmičnijim filmovima pred onim nefilmičnim. U ovome leži normativnost purističke estetike: ona propisuje kao vrednije filmične značajke, a otpisuje kao manje vrijedne (“nefilmične”) ili neprijateljske (“antifilmične”) sve ostale značajke.


Izvor: Turković Hrvoje, Strukturalizam, Semiotika, Metafilmologija.