Aktivnosti čitalačkog kluba “Željko Škuljević”

Aktivnosti čitalačkog kluba “Željko Škuljević”

Čitalački klub “Željko Škuljević” je nakon ljetne pauze ponovo počeo sa radom. U ponedjeljak 24. oktobra, u 14:45h, nova generacija studenata i studentica se sastala sa starijim članovima, te su pod vodstvom asistenta Senada Arnauta, razgovarali o mogućim temama i dogovorili planove za buduće sastanke. Trenutni plan sastajanja je svaki drugi ponedjeljak u 14:45h u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Ovom prilikom dogovorena je tema sljedećeg sastanka, a to je “Kultura sjećanja u kontekstu ratnih dešavanja u BiH od 1992. do 1995.” Učesnicima su dodijeljene teme koje će istraživati, kao i teorijski tekstovi i književnoumjetnička djela koja će pročitati. Između ostalog, na sljedećem sastanku govoriti će se o romanu “Schindlerov lift”, Darka Cvijetića, o knjizi Miroslava Volfa “Zrcalo sjećanja” i “Geografija nestanka”, Emira Suljagića.


Autor: Sani Kapetanović