Čitalački klub “Željko Škuljević”: Kultura sjećanja


Čitalački klub “Željko Škuljević”: Kultura sjećanja

Na Filozofskom fakultetu u Zenici, u ponedjeljak 7.11.2022. godine održan je sastanak Čitalačkog kluba “Željko Škuljević”. Na sastanku su prisustovali studenti prve i druge godine Odsjeka za kulturalne studije pod vodstvom višeg asistenta Senada Arnauta.

Prema predhodnom dogovoru vršena je diskusija na temu  “Kultura sjećanja”. Studenti su kroz raznu literaturu istražili ovu temu, među kojima je i knjiga Darka Cvijetića “Schindlerov lift”. Uvod u temu započeo je viši asistent Senad Arnaut, gdje je objasnio metodološko značenje ove teme. Konverzacija se dalje razvija sa pitanjem “Šta za nas predstavlja kultura sjećanja?”. Kroz zanimljiv razgovor studenti se nadovezuju na ratna dešavanja koja su pogodila našu zemlju 1992-1995 godine. Pri tome se prisjećaju  golgote koja je zadesila narode naše zemlje i time dolaze do spoznaje šta je zapravo kultura sjećanja. Dolaze do zaključka da svako od nas mora njegovati kulturu sjećanja, na ostalima je da to prihvate, jer istina i priznavanje vlastitih grešaka jedino vode prema pomirenju.

“I gdje se zaturio onaj smijeh s useljavanja. S proslave desetogodišnjice useljenja? Gdje su nestale zajedničke proslave Nove godine i Dana Republike, kad je čitava zgrada mirisala na sarmu i kolače i jabuke na kredit po balkonima?” (“Schindlerov lift” Darko Cvijetić)

S velikom željom za daljnjim druženjem, članovi kluba odredili su temu za naredno okupljanje. Radi se o “Pojmu umjetničkog stvaralaštva”, a sve to će nam dočarati naš gost, a riječ je o književniku Sabriji Karahmetu. 


Autor: Adel Kasap