Čitalački klub „Željko Škuljević“: Pojam umjetničkog stvaralaštva


Čitalački klub „Željko Škuljević“: Pojam umjetničkog stvaralaštva

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u ponedjeljak 21.11.2022. godine održan je sastanak čitalačkog kluba „Željko Škuljević“. Na sastanku je prisustvovao najavljeni gost, književnik Sabrija Karahmet, kao i studenti različitih odsjeka Filozofskog fakulteta, pod mentorstvom višeg asistenta Senada Arnauta.

Prema predhodnom dogovoru razgovarali su na temu “Pojam umjetničkog stvaralaštva”. Sastanak je počeo uvodnim riječima mentora Senada Arnauta, nakom čega je slijedilo predstavljanjem pisca Sabrije Karahmeta i njegove knjige “Priče iz retrovizora”, sa kojom smo upoznati od ranije. Kroz bolje upoznavanje sa književnikom, mlade čitateljice i čitatelji imali su priliku da se upoznaju sa jezikom, stilom i načinom pisanja autobiografskih priča spomenutog pisca. Prisutni studenti su sa pažnjom slušali riječi pisca sa kojim su bili upoznati kroz njegove emotivne, istinite i nadahnjujuće priče. Slušajući životna iskustva, poteškoće i način na koji je Sabrija Karahmet dobijao inspiraciju za svoje priče, studenti su dobili nadahnuće za otvaranje brojnih tema.

Inspirisani našim cijenjenim gostom, u isčekivanju smo novog druženja čitalačkog kluba, a tema za sljedeći sastanak je opus Alberta Camusa, francuskog književnika i filozofa.


Autor: Atif Spahić