Film sarajevskih studentica Pedagoškog fakulteta o važnosti inkluzije osoba sa invaliditetom


Film sarajevskih studentica Pedagoškog fakulteta o važnosti inkluzije osoba sa invaliditetom

𝟎𝟑.𝟏𝟐. – 𝐌𝐄Đ𝐔𝐍𝐀𝐑𝐎𝐃𝐍𝐈 𝐃𝐀𝐍 𝐎𝐒𝐎𝐁𝐀 𝐒𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐈𝐓𝐄𝐓𝐎𝐌! 

“𝑳𝒊𝒋𝒆𝒑𝒊𝒎 𝒓𝒊𝒋𝒆č𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒊𝒗 𝒔𝒕𝒊𝒈𝒎𝒆. 
𝒁𝒂𝒈𝒓𝒍𝒋𝒂𝒋𝒆𝒎 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒊𝒗 𝒅𝒊𝒔𝒌𝒓𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆.”Svrha obilježavanja ovog dana je, po preporukama Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda, osvijestiti stanovništvo s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba sa invaliditetom u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1992. godine. 

Za realizaciju ovog projekta zahvaljujemo se JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Fizikalna terapija MHS i Plesni Klub Astorija. 

Također, 𝐳𝐚𝐡𝐯𝐚𝐥𝐣𝐮𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐬𝐞 našem profesoru prof.dr.sc. Mirsad Muftić, profesorici Dr.sc. Meliha Povlakić Hadžiefendić, profesorici Merjema Ljevaković te roditeljima djece za pomoć i podršku. 

Veliko 𝐇𝐕𝐀𝐋𝐀 divnoj djeci za saradnju, trud, strpljenje, iskren osmijeh, zagrljaj, ljubav, podršku i svaku “nabaci 5” kao najveću motivaciju ! 

Fotograf: Mirnesa Mustajbegović

Editor: Enna Bogaljević

Studentice Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koje su radile na projektu: Sara Čahtarević, Mirnesa Mustajbegovic, Magdalena Milišić , Aida Šahinović.


Autorica: Aida Šahinović