Čitalački klub „Željko Škuljević“: Filozofija egzistencije Alberta Camusa


Čitalački klub „Željko Škuljević“: Filozofija egzistencije Alberta Camusa

U prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u ponedjeljak 05.12.2022. godine održan je sastanak čitalačkog kluba „Željko Škuljević“ sa dvije nove članice. Razgovor je vodio asistent. Senad Arnaut na temu filozofije egzistencije i apsurda Alberta Camusa sa studentima sa više odsjeka Filozofskog fakulteta u Zenici.

Sastanak je počeo sa uvodom od strane V. as. Senada Arnauta sa prvom temom apsurda Alberta Camusa gdje se spominje njegovo djelo poput „Stranca“ međutim razgovor se većinom vodi oko eseja Alberta Camusa „Mit o Sizifu“, gdje se vodi rasprava na temu „Filozofije egzistencije“. Prisutni studenti su izložili svoje stavove i misli na temu tako da je svako imao priliku da nešto izloži iz svojeg iskustva čitanja Alberta Camusa.

Članovi kluba su odredili temu narednog susreta, pripovijetku Franza Kafke „Preobrazba“. Sljedeći sastanak će se održati 19.12.2022. godine u ponedjeljak.


Autor: Tarik Islamović

Bilješka o autoru:

Tarik Islamović, rođen 2003. godine u Zenici gdje i provodi djetinjstvo, dobija zvanje crnog pojasa u taekwondo-u 2017.godine. Završava Tehničku školu u Zenici te se upisuje na Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Bavi se fudbalom i muzikom.