Niccolò Machiavelli: Kako treba upravljati gradovima

Niccolò Machiavelli, 1469. – 1527.

Niccolò Machiavelli: Kako treba upravljati gradovima ili pokrajinama u kojima su, pre nego što su osvojeni, bili na snazi posebni zakoni

Kad su osvojene države navikle da žive po svojim zakonima i u slobodi, u njima se može održati vlast na tri načina. Prvi način, uništi ih, drugi, osvajač da se u njima nastani, treći, da žive po njihovim zakonima, uz uslov da plaćaju danak i obrazuju vladu nekolicine koja će održavati prijateljske odnose između njega i pokorenog naroda. Jer, pošto je nova država delo vladaoca, oni su svesni da u njoj ne mogu opstati bez njegovog prijateljstva i uvažavanja njegove moći i da se treba svim silama založiti da se on održi na vlasti.

Vladalac će lakše zadržati pod svojom vlašću jedan grad, naviknut da živi u slobodi, upravljajući njime uz podršku njegovih stanovnika, nego na bilo koji drugi način. Neka nam za primer posluže Spartanci i Rimljani. Spartanci su zauzeli Atinu i Tebu, u njima uspostavili oligarhijsku vladavinu, a ipak su te gradove izgubili. Rimljani su zadržali Kapuu, Kartaginu i Numanciju tako što su ih razorili.

Naprotiv, kad su želeli da zadrže Grčku onako kako su je zadržali Spartanci, da ne ugroze slobodu i ne diraju njene zakone, nije im uspelo, pa su bili prinuđeni da razore mnoge gradove u toj zemlji da bi se u njoj održali na vlasti, najsigurniji način da se zadrže gradovi koji su osvojeni, jeste da se razore.

Ko zagospodari jednim gradom, naviklim da živi u slobodi, a ne uništi ga, kasnije će on uništiti njega, jer pobuna se uvek diže pod oreolom da to činimo u ime slobode i za odbranu starih običaja koje ni vreme ni učinjena dobročinstva ne mogu izbrisati iz zaborava. Ako se stanovnici grada ne razjedine ili ne rasele, sećaće se svoje slobode u svakoj prilici, kao što je bio slučaj sa Pizom posle stogodišnjeg robovanja Firentincima.

Ali kad su gradovi ili pokrajine navikli da žive pod vlašću jednog vladaoca i kada se njegov rod zatre, kako su navikli na pokornost, a svesni da niko iz porodice nekadašnjeg vladara nije ostao u životu, ne mogu da se slože da izaberu novoga vladaoca iz svojih redova, ne umeju da žive u slobodi. Oklevaju da se dignu na oružje, pa ih svaki vladalac može lako poraziti. Ali republike su sa više života, u njima ima više mržnje, više želje za osvetom i neprestano ih progoni uspomena na nekadašnju slobodu.

Zato je najbolji način uništiti ih ili se u njima nastaniti.


Izvor: Niccolò Machiavelli, Vladalac