Udruženje “Eidos” reaktiviralo svoj rad


Udruženje “Eidos” reaktiviralo svoj rad

Obavještavamo vas da je Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” iz Zenice danas reaktiviralo svoj rad nakon trogodišnje pauze. Pauza je nastala iz objektivnih razloga budući da su neki članovi i osnivači bili spriječeni da učestvuju u radu Udruženja. Na današnjem sastanku, kojem su prisustvovali prof. dr. Spahija Kozlić, prof. dr. Dževad Drino, prof. dr.  Bernard Harbaš i mr.sc. Senad Arnaut, odlučeno je da se otpočnu aktivnosti na pripremi novog broja časopisa “Eidos” s temom broja “Univerziteti pred stečajem” i rokom autorima za dostavu radova do kraja septembra tekuće godine. Redakcija časopisa “Eidos” koristi ovu priliku da pozove autore zainteresirane za objavu svojih radova. Radovi se mogu slati na adresu: eidos.zenica@gmail.com.

Pored toga, Udruženje tokom ove godine planira organizaciju jednog naučnog skupa i nekoliko tribina u okviru projekta “Filozofski cafe”.

Podsjećamo da je Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” formirano u julu 2017. godine kao neprofitna organizacija. Bavi se naučnim istraživanjima, promocijom nauke i obrazovanja, te izdavaštvom. Osnivači Udruženja su prof. dr. Željko Škuljević, prof. dr. Spahija Kozlić, prof. dr. Nebojša Vasić, prof. dr. Dževad Drino, prof. dr. Bernard Harbaš i Aras Borić. U proteklom periodu je “Eidos” objavio tri broja istoimenog časopisa, četiri knjige, te organizirao dvije naučne konferencije i seriju tribina u okviru projekta “Filozofski cafe”.