Moralne dileme i etičke kontradiktornosti pojedinca


Moralne dileme i etičke kontradiktornosti pojedinca

Gotovo svi romaneskni tekstovi suvremenog bosanskohercegovačkog i bošnjačkog pisca Bajrama Redžepagića na izmišljen i uspješan način problematiziraju ulogu i značenje istorijskih sekvenci u životima romaničkih ličnosti.

Dok romani „Pustinjak“ i „Pobunjenik“ tematiziraju povijesni slijed iz s.c. Osmansko razdoblje bosanske i crnogorske istorije, dijelom period Prvog svjetskog rata, koji se odnosi na područje Bosne i Crne Gore. Roman „Brod“ ne pripovijeda istoriju, već je dramatizira, stavljajući u prvi plan moralne dileme i etičke kontradikcije glavnih protagonista – oca Orhana i braće Samira i Jupe, koji su svi troje bili aktivni učesnici NOB-a i Partizana. pokret otpora u Drugom svjetskom ratu. Budući da se roman fokusira na unutarnje dileme protagonista, autor ima jasnu namjeru da se odmakne od shematiziranog pristupa službenog partizanskog narativa, što ga svrstava u nekolicinu autora bivše jugoslavenske književnosti, koji su se usudili krenuti vlastitim kreacijama put.

Jedna od najistaknutijih, ili bismo mogli reći najinovativnijih karakteristika ovog romana, jeste njegova formalno-narativna nekonvencionalnost, koja se očituje u odabiru složene kompozicije s vještom i funkcionalnom primjenom modernih narativnih poteza, do tada bez presedana u jugoslovenskoj književnosti . Naime, stvarajući svoj romanički tekst, autor kombinuje odlomke uglavnom ličnim glasom s odlomcima bezličnim glasom, ali čitav tekst dodatno se komplikuje dodatnim nivoom dokumentarne fantastike, koji dovodi u pitanje mnoge događaje i likove ili im daje novi ili različito značenje.Središnja tema romana je odnos oca Orhana sa sinovima Samirom i Jupom, u kojem se otac, kao partizanski patrijarh, pristrasno i neprimjereno odnosi prema datim okolnostima i situaciji. Favorizira svog starijeg sina, dodjeljujući mu važne ratne zadatke, i štoviše, prima ga u stranku, dok mlađeg sina drži u pozadini – iako je pokazao izuzetnu hrabrost i zrelost, što kod njega podstiče nepovjerenje i nevoljkost, i na kraju promjenu strana u postojećem istorijskom sukobu.

Stav ovog oca takođe utječe na odnos između braće; Jupo se okreće prema Samiru i čini sve da spriječi njegov napredak, pa sukob kulminira njegovom odlukom da Samiru oduzme glavu prisiljavajući njegovu zaručnicu Fatimu na aferu s neprijateljskim zapovjednikom Kardašijem.

Dubina i potencijalna tragedija ovog sukoba svjedoče kada je Jupo nestrpljivo, iako bez uvjerenja, saveznike s neprijateljima (fašistima, kvislinzima i albanskom gerilicom), samo da dokaže da je odluka njegovog oca pogrešna i nemoralna; ono što vidimo u Jupovoj izjavi: „Ti si, Samire, kriv si! Znate dobro da sam vas štitio i podržavao na početku otpora! Ali Jupo je to shvatio, postao je ljubomoran, pohlepan za slavom. To su … njegove opasne ambicije “(B. Redžepagić:„ Brod, 2017., str. 100). Toliko su polarizirani u svojim pozicijama, pa se to konačno odrazilo na cijelu njihovu poziciju u romanskom tekstu, gdje je Samir predstavljen kao racionalan tip, koji djeluje na racionalno promišljanje odluka, a Jupo kao impulsivan, iracionalan tip koji motivirani instinktima, trenutnim raspoloženjem i afektom.

Sazvežđe figura romana temelji se na prepisci (otac-Samir-članovi stranke) i sukobu (otac-Jupo-Samir), pa prvu grupu možemo imenovati paralelnom, a drugu kontrastnim likovima. Takođe se može zaključiti da spomenuta konstelacija utječe na romanski tekst u cjelini, gdje promatramo korespondirajuće konstelacije likova – koji ponekad postaju polarizovani (pripadnici Partizanske vojske), kao i kontrastne, čineći jedinstvenu konstelaciju, uključujući i figure od neprijateljske vojske.

Roman “Brod” podijeljen je u šest poglavlja, od kojih je dva homodiegetički ispričao Orhan, zapovjednik Partizanske vojske i otac Samira i Jupe, zatim pobunjeni sin Jupo, talijanski zapovjednik Birneti, no posljednje, šesto poglavlje otkriva dokumentarni film -povijesna rekonstrukcija Samirova životna biografija, jedan od glavnih junaka koji djeluje kao revolucionar s bogatom, ali malo ili potpuno nepoznatom revolucionarnom prošlošću.

Kao što je već rečeno, središnja tema romana leži u moralnim i etičkim dilemama protagonista, ali i otvorenim, kao i prikrivenim sukobima između njih, koji proizlaze iz različitih ideoloških usmjerenja; tako da su Orhan i Samir vjerni političkoj ideji antifašizma, dok je Jupo neodlučan. Odan je revolucionarnom humanizmu, ali zbog degradacije u partizanskoj vojsci, imajući zavist i osvetoljubivost prema Samiru, samo na trenutak zauzima neprijateljsku stranu . Težina ovog etičko-moralnog jaza u porodici postaje još očiglednija kada se Orhanova supruga otvoreno i svjesno pridruži svojoj braći, koja promoviraju ideje protiv humanizma i čine zločin.

Specifičnost i posebnost Redžepagićevog romana prvenstveno se očituje u njegovom sastavu, stilu i narativnoj organizaciji; zato što je roman, uprkos tome što su ga ispričali homodijegetički pripovjedači, pun umetnutih struktura kroz koje bi se mogle prepoznati mnoge književne narativne razine, povećavajući složenost i polivalentnost romana.

Osim toga, očita je autorova namjera da maksimalno fikcionalizira povijesne događaje, što im dodjeljuje pomoćnu filozofsku dimenziju. Ali, bez ikakve sumnje, očito je da roman koristeći jedan nekonvencionalan i ranije nepoznat pristup u jugoslovenskoj književnosti progovara, problematizira i na dramatičan način prikazuje praksu etničkog čišćenja u jednom uskom regionu sjeveroistočne Crne Gore, gdje su tri suočene su različite i međusobno antagonističke kulture.

Gledano s aspekta njihovog djelovanja i položaja u romanu, Redžepagićeve književne ličnosti pokazuju svoje individualne i tipične osobine; glavni protagonisti (Orhan, Samir, Jupo) pokazuju pojedinačne osobine, dok likovi iz neprijateljskog tabora (talijanski zapovjednik Birneti, albanski kvislinški Prenk calja i lokalni simpatizeri) pokazuju tipične. Prikazujući likove iz prve grupe, autor koristi gotovo sve dimenzije izmišljenih likova, njihov izgled, psihu, socijalni kontekst, i posebno naglašava mentalni model, zbog čega njegovi likovi postaju fleksibilni, dinamični, integrativni i promjenjivi . Posebno su fleksibilne i dinamične dimenzije dobro primijenjene u romanu, jer zahvaljujući njima primjećujemo šta likovi izlaze na površinu, a što skrivaju, kako se ponašaju i rastu ili mijenjaju tijekom romaničke radnje.

Kroz turbulenciju narativnih događaja, prožima se ideja o rekonstrukciji pustolovina i životnih biografija protagonista, na osnovu njihovih dnevničkih zapisa koje su ostavili iza sebe i u kojima je svaki od njih sa svog stanovišta opisao iste događaje i situacije, što svjedoči o posebnosti njihova narativna svjedočenja. Posljednje poglavlje kombinira Samirove zapise iz dnevnika i dokumentarno-istorijski diskurs Lerskog, ruskog hisstoriografa. Ovaj diskurs funkcionira kako bi popunio prazninu u Samirovoj biografiji od 1937. do 1941. i tako zaustavio zabludu beskrajnih laži koje se govore o njemu.

U drugom nizu završnog poglavlja, na vidjelo izlazi nevjerovatna sudbina revolucionara Samira, sudbina prijestupa i nevjerovatno izvrnutih odnosa koji su mu zamalo koštali život. Pažljiva i detaljna analiza štampe iz Madrida, Pariza i Beograda i arhivska otkrića pomažu u stvaranju čvrstih granica i istinite slike Samira, kao okorjelog revolucionara u sjeni zločina, ali i poetskih težnji. Ispostavilo se na kraju da je počinio neka krivična djela pod neobičnim okolnostima, za neke od njih bio lažno optužen, dok poetske napore pripisuje svom bratu Jupi, koji je napisao poeziju zaljubljen u Fatimu – istu djevojku koju mu je Samir oduzeo , a na kraju je zarađivala za život kao klupska pjevačica nakon rata.

U tom kontekstu treba naglasiti da autor nastupa kao izvandigegetički ili okvirni pripovjedač, miješajući lične priče protagonista u događaje i situacije koje su im već ispričali, što još jednom potvrđuje autentičnost i nedvosmislenost ličnih svjedočenja likova o višem narativu nivo. Funkcionalnost te homo- i heterodiegetičke naracije omogućava čitatelju da sazna stvari koje inače ne bi mogao, ako se oslanjao samo na informacije dane od likova, objašnjavajući tako nevjerojatnu digresiju u radnji kao u slučaju narativne digresije ili slijeda o Birnetiju, koji je sa sinom Sandrom zapeo usred četvrte neprijateljske ofanzive u Jablanici. Tamo upoznaje Samira i u razgovoru s njim rasvjetljava događaje iz prošlog rata, posebno njegovo ubistvo Samirovog oca Orhana Timura, uprkos tome što ga je spasio od sigurne smrti i olakšao mu oporavak od teških rana.

Sam naslov romana, „Brod“, sadrži prepoznatljivu simboliku na koju se aludira, ne samo u poluumu romana, već izravno na stranici 164: „Ležao sam u bujnoj travi, usta iskopanih u vlažnom tlu, udišući oštar rosni bršljan, naoko prazno nebo. Ali nije bio prazan; preko njega je preplivao samo jedan oblak, nalik brodu, ogromnom brodu na lividnom nebu, trudeći se da se probije kroz pustinju začarane bjeline, kao da je na posljednjem putovanju, podsjećajući me na prethodnu kišnu noć, iz straha od Jupovog putovanja , na smrti, sprovodu ili u posljednjem, tihom vremenu našeg bez riječi, i osjećao sam se kao da udara groma, kao da se taj brod s neba srušio u kanjon. “Simbolika ove Orhanove izjave je jednoznačna: brodolom u njegovoj porodici je neizbježan, Jupova i vlastita smrt su neizbježne, a s njom, nažalost, neće biti spuštena tragična zavjesa na sceni ličnih i istorijskih nesreća. Gledano u cjelini, roman Bajrama Redžepagića „Brod“ svoju umjetničku snagu i uvjeravanje temelji na vjerovanjima, a ne na percepciji likova, pa kao posljedica toga njegovi likovi vrlo često izlažu svoja moralna, etička, ideološka i tradicionalna vjerovanja dodatno stvaraju mentalne slike mnogih pojava i situacija, što ih čini istinitim i autentičnim. Strukturirajući i ostvarujući svoje likove na taj način, autor namjerno zanemaruje, čak odbacuje hronološki redoslijed i značajnu koheziju središnjih događaja iz romaničkog djela, pa bi njegov roman mogao biti klasificiran kao složena književna priča. Takva složenost romaničke priče otežava utvrđivanje njenog tematskog fokusa, koji ne proizlazi iz rekonstrukcije središnjih, kronološki sekvenciranih događaja, već iz apstraktne, zamršene karakterizacije tih događaja, pa roman tematizira, na mnogo različitih nivoa, poteškoće protagonista da pronađu svoje mjesto u kontradiktornoj i kontroverznoj povijesnoj situaciji međunacionalnih i kulturno-ideoloških sukoba u Drugom svjetskom ratu, u ograničenom geografskom prostoru.

Osim ovih karakteristika romaničkih likova povezanih sa strukturom i kompozicijom romaničke priče, očito je da autor kombinira vanjsku fokalnost i unutrašnju fokalnost u nekim romaničkim odlomcima, što nam daje uvid u unutarnji život likova, pa kao rezultat toga, osim njihove otvorenosti – oni posjeduju ili uspostavljaju zasebne osobine koje su ili fragmentarne ili kao skup mnogih: kao najdublji lik, Orhan je ilustriran u oba ova aspekta, Jupo kao najkontroverzniji lik nešto manje, dok je karakterizacija Samira iz izostaje kut unutarnje fokusa.

Zamišljajući izmišljeni svijet svog romaničkog teksta, B. Redžepagić ograničava ili ometa čitateljev način orijentacije prema vlastitim predodžbama o svijetu uz prihvatanje vrijednosti likova, jer njegove romaničke priče izričito govore o nečem drugom različitom od naših svjetonazora, čime populariziraju narativni „princip odlaska“.

Suprotno tom principu, roman potvrđuje s.c. „Princip međusobnog vjerovanja“, koji podrazumijeva da romanički tekst, osim jasno označenih pojava, stvari i događaja, također fikcionalizira događaje i okolnosti u vrijeme svog pisanja. Slijedeći ovaj princip u razvoju romaničke priče, autor je pokazao posebnu umjetničku virtuoznost u primjeni mikrostilističkih jezičkih alata za prikazivanje njegovih likova, kao što su: odabir riječi, trop, vrste i dužine rečenice, slušna kvaliteta riječi, funkcionalna upotreba regionalnih fraza, itd.

Raznolika upotreba figurativnog jezika, u doslovnom i neizravnom govoru likova i izravno ili indirektno izvještavanje o njihovim mislima, tako da pomoću slobodnog neizravnog govora vodi ka daljoj plastičnosti i jezičko-stilskim slikama.

Zaključno, važna književno-estetska i idejno-filozofska vrijednost romana „Brod“ počiva u oblikovanju likova kao netipičnih i nekonvencionalnih pojedinaca čiji diegetički opseg obuhvaća njihovu psihičku konstituciju i mentalne atribute (vjerovanja, misli i osjećaji, odnos prema sebi i svijetu ), kulturne, društvene i istorijske pozadine, tako da se roman, sa svim spomenutim odlikama, postavlja na pijedestal i zaslužuje status relevantnog književno-umjetničkog teksta, ne samo u bošnjačko-bosanskoj, već i široj jugoslovenskoj književnosti.


Autor: Prof. Nihad Agić