Rasim Muminović: Moć i pobuna u romanima Bajrama Redžepagića


Rasim Muminović: Moć i pobuna u romanima Bajrama Redžepagića

„Buntovnik“ i „Pustinjak“

Moć vole samo slabići koji pokušavaju postati utjecajni koristeći je, a ne raditi s kvalitetima. Ako je nekako moguće voljeti moć, onda je poštovanje nije, jednom kad shvatimo njezinu suštinu.

Tahir Kadunić, junak ovog dvotomnog romana, pripada plejadi hrabrih pobunjenika koji su – kao da ih je sudbina poslala u povijesna razdoblja nagovijestili novu eru, koja je često ostala bez razumijevanja i ključne socijalne podrške. Oni koji misle slično, prvi su doći u sukob s vlastima privlačenjem određenih snaga i izazivanjem zabune u uspavanim slojevima društva. Kadunić se suprotstavlja moći koja je remetila prava i slobodu ljudi, ali je dovela i do uništenja vlastitih nosilaca. Ovaj dvotomni roman tematizira odiseju tog prometnog pobunjenika iz Osmanskog carstva, uključujući konstelaciju evropskih snaga 19. i početka 20. vijeka, koja neopravdano ima dva naslova („Pobunjenik“ i „Pustinjak“), vjerovatno uvjetovana izdavačkim okolnostima. Uključuje i druge, ne manje uspješne aritističke oblike, koji prate život na različitim skalama društvenih i ličnih vrijednosti.

Paradoksalnost bitke glavnog junaka leži u suprotstavljanju vladajućem (begovom) sloju društva, dakle političkom sistemu koji je taj isti sloj osudio i čiji se protivnici bore iz koristoljublja i egoističnog parohijalizma, izuzev poštenih nekoliko koji ne gube svoju humanost. Uz to postoje mnogi nosioci važnih sekvenci, kao i brojni slabići kojima se otkrivaju spletke i malverzacije moćnika.

Kako  i koliko je to izraz pjesničke kreativnosti i odraz povijesne činjenice, zajedno sa svojim motivima, pitanja su koja rone u problematici ljudske transcendencije postojanja kreacija. Uzimajući u obzir da problemi ljudske održivosti obuhvaćaju svakodnevnicu društva, pitanje ljudske životne svrhe pripada epohalnim problemima. Nastala upornošću ljudi u zagrljajima vekovima, epohalna pitanja postaju meta razdoblja koja su na neki način sposobna odgovoriti na njih, ali samo delimično. Svaka epoha, ali sama era, odgovara na njih iz vlastitog stava i imperativa vlastitih potreba. Suočavanje s njima s nerealiziranim epohalnim potencijalima kroz umjetnost, ispitivanje ko su ljudi bili i htjeli biti i šta su mogli učiniti da izbjegnu greške svog pretka, naglašava se. Ljudskost ostaje trag prošlosti, element sadašnjosti i iščekivanja budućnosti, pa umjetnost otkriva svoje krajnje posljedice postajući njezin medij u svakom vremenskom periodu. Umjetničkim oblikovanjem pozitivnosti kao privlačne i lijepe, umjetnost ne samo da spašava čovječanstvo od uništenja ili zaborava, već ga integrira u svijetle povijesne trendove. I to bi ukazivalo na njegovu svrhu, pa prema tome predviđa povećanje ljudskih perspektiva u svemiru. Pretvaranje istorijske činjeničnosti u ljudske mogućnosti čini da umetnost gleda u budućnost čak i kada se odnosi na prošlost.Kompletna odiseja Tahira Kadunića odvija se zbog, i u okviru moći, vrijedne promišljanja. Pod moći se podrazumijeva vrsta društvene moći koja opsjeda i obesnažava ljude, prijeteći potvrđivanju njihove autentičnosti. Stoji iznad njihovih života, i unatoč tome što bi mogao poslužiti višoj svrsi, često je samo izraz nemoći i neznanja ljudi, koji bi mogli dostojanstveno djelovati samo ako bi znali njegovu suštinu. Vlast javno goni i kažnjava počinitelje, ali potajno štiti svoje pristalice – tako da ljudi imaju više straha od pogrešnih lijekova nego od svog zločina. Moć je posebno opasna u rukama nesposobnih, stvarajući razornu i smrtonosnu bolest za nevine; dok je u rukama talenata, čak i nakratko, postaje oruđe za velika i plemenita djela koja igraju ulogu u revoluciji.

Oni koji traže njegovu krajnost, nenamjerno otkrivaju svoju šupljinu, uskost ili neznanje, bez obzira drže li je ili su joj robovali; dok ih vjera u moć ne oslobađa straha, jer se samo Boga treba bojati. Njihov strah pogoršava nerazumijevanje suštine moći, onoga što nisu u stanju opaziti. Istina, vlast opravdava svoje postojanje sputavanjem aktivnosti nesavjesnih, lažova, krađa, lažnih ugodnika i tendencioznih žaba. Međutim, njegova istorija dokazuje da su samo oni koji su to nastojali prenijeti svojim sljedbenicima, konstruirajući većinska pravila iz znanja, a ne iz straha, postupali mudro. Daroviti organizatori znali su objediniti zasebne odvojene težnje otkrivajući svoje zajedničke ciljeve i uvjerenja u određenom periodu, zadržavajući ključne vrijednosti.

Moć vole samo slabići koji pokušavaju postati utjecajni koristeći je, a ne raditi s kvalitetima. Ako je nekako moguće voljeti moć, onda je poštovanje nije, jednom kad shvatimo njezinu suštinu. Iako nas zastrašuju snažnom snagom, plemenitu moć poštujemo neustrašivo. Prva pripada vlasti u obliku obmane, druga pripada vlasti u obliku taloženja. Drugi se povećava oslobađanjem nas od prijetećih sila, uključujući prije svega ekonomsku ovisnost, tako da se daljnjim razvojem čovječanstva možemo nadati plemenitoj moći. Proces odlaganja suprotan je konceptu koji je pojedince učinio nosiocima vlasti. Istorija nas uči da su oni koji se boje države kao vlasti, zbog svoje vezanosti za lažna uvjerenja, daleko strašniji od onih koji se, iako su manjina, identificiraju s državom. Imajući u vidu materijalnu pohlepu ljudi i životne potrebe, moć je postala toliko željena da se zaboravlja na njenu sposobnost transformacije u prisili i nasilju u funkciji represije. To je u prirodi birokratske autoritarnosti, koja se oduzima drugima i zloupotrebljava.

Međutim, postoji moć nepoznata birokratskom autoritarizmu, naslonjena na poštovanje i ljubav, prijateljstvo i ljudsko dostojanstvo koja se očituje u zahtjevu uzajamna ljubav i poštovanje. Ista snaga krasi Tahira Kadunića, uzdiže svoje postupke do rizičnog prometa i planetarnog altruizma.

Uvjeren da ljudi sami moraju svoj društveni život dovesti u red, on se opire fatalističkom determinizmu, odbija nerazumnu mističnost i bori se protiv svega što donosi diletantska arogancija i ideološka konformnost.

Pod perikom njegove moralne čvrstoće i kosmopolitizma rađa se iskonska mržnja prema autoritetu; i na svaku njegovu deformaciju koja stoji na putu ljudskom napretku ili služi kao okosnica zaostalosti i dekadenciji njegovih nosilaca. Osmanska vlada bi bila prikazana ovako; njegov vjekovni autoritet uspostavio je određene društvene stilove života i time postao opasnost za sebe i druge, što je uslovilo rođenje slobodarske ideje u Kadunićevoj svijesti. Ta ideja dovela ga je do zanemarivanja ponuđenih prilika u širokom Osmanskom carstvu; potčinio joj je svoju ljubav i ličnu sreću, zanemario prijatelje i svako slobodno voljno druženje, ušavši u orbitu ljudskog prometeizma – konačno odredište svakog tragača za srećom, od kada se to pamti i bilježi.

Vraća se u svoje rodno mjesto nemajući pisani plan pobunjeničke reformacije i ubrzo započinje opasnu bitku koja s vremenom prerasta u prometno suđenje i poraz, zatvor i mučenje koji dolaze zajedno s tjeskobom oslobođenja. Živi u skladu s motom – razbiti staro i izgraditi novo – za ljude osuđene na bijedu; precizno demontirati zastarjeli, konzervativni i izopačeni sistem kako bi se uspostavila zajednica zdravih i slobodnih ljudi; i radikalno ratovati protiv dogmatičara, izroda i neradnika.

Dramatika njegove pobune kulminira sigurnošću da se bitka mora voditi unutar sistema koji treba uništiti još uvijek nebuđenim silama, nesposobnim da slijedi zeleni koncept oživljavanja. Stoga se glavni junak nalazi u testu morala – da postane terorist koji banalizira ideju i ideale za koje se bori ili da odustane od svoje borbe.

Svjestan da je njegov protagonist na rubu zdravog razuma, pisac ga čini zatvorenim i oslobođenim, sucem i sudom, ljubavnikom i nepromišljenim vješalom, pronalazeći uvjerljive razloge da izbjegne kontradikciju u svojim postupcima i sprečava ga da bude anarhist. Da bi spriječio ekstreme anarhizma i apstraktnog utopizma, pisac ga stavlja na pijedestal revolucionarnog aktivizma, dakle kreativnog humanizma.

Kritična napetost se širi u koliziji reformacijske ideje s konzervativnim silama i obespravljenim masama, koje su retrogradne i na pola puta do onoga na što ih poziva Kadunić. To se može pokazati u njihovom neuspješnom pokušaju nereda zbog kojih bi njegov pokretač mogao propasti u donkiksotizmu ili nihilističkom utopizmu. Umjesto da je nakon prvog poraza imao egoistične, narcisoidne osobine i unazadio nož, pisac je podigao do ličnosti poštene pobune, koji svoje postupke temelji na vlastitom iskustvu i beskompromisnoj odlučnosti revolucionara, koji ne odustaje od oslobađanja onih sposobnih i degradiranih. Njegov moto bio bi: sve za druge, ali ništa za sebe.

Na nije Hamlet, ogorčen zbog bratoubojstva svog ujaka, kamoli Don Kihota koji slijedi uzimajući fantaziju kao najvišu stvarnost – on je prometni buntovnik koji posebno ne vrijedi, već u potpunosti ispunjava imperativ služenja pravdi i dostojanstvu, nadmašujući ljudsku škrtost i opakost. Prezirajući tradiciju, Kadunić je predskazivao nove ere, dijalektički protivnik vlasti i avanturistički heroj koji otvara novi povijesni proces, koji može imati iste poteškoće kao i naše današnje vrijeme, neizvjesne pobjede i ogromne šanse za samouništenje.

Te društvene konstelacije predstavljaju izazov za umjetnost da pokaže svoju ideološku zrelost i izrazu umjetničke kreativnosti otkrivanjem logičkih i umjetničkih načina izlaska iz kritične situacije. Na svom antejskom temelju, Kadunić izrasta u Nietzscheova „nadčovjeka“. Taj rast leži u njegovim izvanrednim postupcima, čak iu najvećim prekršajima, paradoksalnosti u spašavanju onih protiv kojih se bori, zanemarivanju onih njihovih interesa i ponašanju protiv ranije podržanih politika, jednom otkrivenih kao porobljavanje (kao u slučaju prisilnih konverzija), i samo samoodgovornosti za ono što nije učinio, pa dolazi u stanje nepovjerenja i osjeća osvetu ljude. Šanse za njegovu tragediju su povećane.

Kao pobunjenik, suočen je sa snagama vlasti, ali kao pustinjak sa sebičnošću, bezobzirnošću i ludošću ljudskih predodžbi. Bez obzira na to, on se ni jednom od njih ne predaje; ne moralizuje pretjerano niti ga spaja ljudsku dobrotu neutjeljenu u stvarnosti, što razumije ako se moralizacijom koristi za sakrivanje nečijih grešaka dok se ističu slabosti drugih i kleveta njihov stav.

Ne otkriva svoje planove za razbijanje sistema do trenutnog preuzimanja rada, toliko zanemaruje prošlost da se ne zadržava sam, već se vraća na samo da bi tvrdo da bio konačan i uvrštio principe svoje pobune. Nema domovinu za koju se bori i kojoj se sve podređuje, njegove oči samo vide sustav, red i mir kao postojeće, prošlost koja mora biti zauvijek zaboravljena, jer je, baš kao i sadašnjost, izvor negativnih sjećanja, oživljen samo u prijekoj potrebi. Da se od njega ne može izravno znati, već zaključuje iz njegovih djela, i premda rijetko otkriva karte svojih životnih igara, lako možemo osjetiti sile koje razdiru njegovo biće – baš kao što otkrivamo i njegovo stoicizam kontrolira uragane njegove umorne psihe.

Njegov udar na korupciju socijalnog sistema je impresivan, ali s druge strane poteškoće u pronalaženju pravog izlaza jednako su zabrinjavajuće – nalik na pauka zarobljenog u njegovoj vlastitoj mreži.

Ako je misteriozno sretan u ulozi pobunjenika (I dio), onda ga kao pustinjaka (II dio) obilno boli. U prvom dijelu, ukidanjem vlasti, zasigurno će zaustaviti degeneraciju begovskog namjesništva i široko otuđenje; a u drugom dijelu zabrinut je zbog invazije destruktivnih sila izvana, ulivajući novu moć da udovolji nacionalnim interesima, bez tolerancije prema društvenim strukturama građenim stoljećima.

Intuicija da moć mijenja svoje nosioce, a ne donosi im samopoboljšanje, izaziva pesimistički osjećaj i potiče percepciju da su na putu nove ugnjetačke snage. Logično rečeno: ako je teza izražena u prvom, a antiteza u drugom dijelu, postoji prazno mjesto za sintezu, pa s pravom možemo očekivati ​​treći dio ovog izuzetnog romana, iako uzrok – „Pobunjenik“ i „Pustinjak“ zajedno ne izražavaju čitavu dimenziju revolucionara koji zna šta hoće i želi ono što zna.


Autor: Rasim Muminović

januar 1985