Poezija: Adna Arnaout


Disanje

More u nama teče, bez mira
Diše čežnja.
a onda
kao prvi put
iznova
opet
mirni,
čisti,
hrabri.
Mi ikad nikad sami
svoji a
Tvoji.Junus kaže Voljenom

Junus kaže Voljenom
Iz stomaka kita
Nose tamni valovi
Nemilosrdni
Milosti
O Milostivi
Kako
Između mene i Tebe tanki zid je bio veo obmane spao srušen probijen
Vodom
Kako?
Kad
Tad
u meni Ti si
A i ja sam ti samo jedna
Tanka nit
Duša
Srž prožima
Ljubavi
O Voljeni
Junus kaže
Sad vidim
Očima čistim
Pročišćen?
Pročišćenje
O Čisti
Daj mi
O Voljeni
Da
Vode Tvoje Milosti
Vode Ljubavi
(sa)peru duše

onda kad mi to najmanje budemo očekivali.

Lomljenje

Ljubav
Bez dna!
Široka kao nebo
Duboka,
kao slomljeno srce
A ne da se spriječiti
Pa nekad i prži
Ona teče
kroz
pu
ko
ti
n
e
S
l
a
m
a
zidine
srama.