Slikarstvo: Petra Jovanovska

Petra Jovanovska, Granica, komb. teh. na.platnu 20×20, 2021.

Krug nema početak, nema kraj, nema uglove, nema stranice. Ne ograničava, iako daje oblik. Sve je u pokretu unutra i izvan njega, on je i nula od koje sve počinje i kojoj se sve na kraju vraća. Poziva na akciju, simbolizira vremenske cikluse, ispunjenje, koncentraciju, zajedništvo, savršenstvo, revoluciju i evoluciju.

      Krug mi omogućuje da sebe, odnosno svoje “ja” utisnemo u jednu univerzalnu, bezgraničnu shemu svemira i tako se ravnopravno postavim prema svemu što me okružuje. Upravo to i ja radim, utiskujem “sebe” – svoje misli, emocije u sliku – u krug. Radim to različitim medijima i tehnikama kao što su grafičke tehnike linorez i reljefni tisak, kolaž, fotografija, crtež, slikanje, istražujem beskonačnost varijante igre s krugom. Serijalnošću i umnožavanjem istog oblika postižem značajnu dinamiku slike koju pojačavam strukturom.

No, moj umjetnički izraz ne temelji se samo na simboličkim karakteristikama geometrijskog oblika, već je glavna namjera usmjeriti umjetničko djelovanje na sintezu likovnog jezika i svojevrsni istraživački pristup umjetničkom djelu.

Krug kao glavni motiv u mom radu ne dolazi slučajno. Dolazi kao sinteza moje kreativne i životne filozofije, spoznaje da krug kao savršena forma simbolizira sve ono što želim kao žena i kao umjetnica.

      Krug, kao karakterističan motiv u mojim djelama, ponekad upisujem u kvadrat kao suprotnu formu koja simbolizira sve što je materijalno, tvoreći neraskidivu vezu između duhovnog i materijalnog.

      U svojim radovima težim minimalizmu i univerzalnosti likovnog jezika.

– Petra Jovanovska


Petra Jovanovska, Granica, komb. teh. na.platnu 20×20, 2021.

Petra Jovanovska Igra 34, kombinirana 40×30 2022.

Petra Jovanovska, Vidljiva prisutnost, suhi tisak, diptih 42×30 2019.

Petra Jovanovska, Volim kad na tebe čekam 50×50, suhi tisak 2019.

Petra Jovanovska, Igra 5, komb. teh. na papiru, 30×30, 2022.

Bilješka o autorici:

Petra Jovanovska, rođena 1972, Jesenik, R. Češka Obrazovanje: Fakultet likovnih umjetnosti, Skoplje, S.Makedonija, Gimnazija Jesenik, R. Češka.

Samostalne izložbe (57), kratok izbor:

2022 – Gradska galerija KIC, Volary, R. Češka
2022 – Galerija DLUM, Maribor, Slovenija
2022 – Galerija K.Kreković, Tuzla, BIH
2022 – Češki centrar, Sofija, Bugarska
2021 – Galerija Abstract Project, Paris, Francuska
2019 – Izložbena dvorana, Veleposlanstvo S.Makedonije, Pariz, Francuska
2018 – Galerija Bunsen Goetz, Nirnberg, Njemačka
2017 – Galerija MC, Njujork, SAD
2016 – Gradski Muzej, Skoplje, S. Makedonija
2014 – Nacionalna galerija, Čifte amam, Skoplje, S. Makedonija
2012 – Državni dvorac, Švihov, R. Češka

Nagrade:

Nagrada Intersalon AJV, R.Češka
Žene u umjetnosti, Orlando, SAD
Art Olympia, Tokijo, Japan
Ostenov Umjetnik, Galerija Osten, Skoplje, S.Makedonija
Grand-Prix – 14. Zimski salon – DLUM, Skoplje, S.Makedonija
Mala Grafika, Bijenale InterArt, Rumunska
Kolaž, Prag, R. Češka

Grupne izložbe (nad 300), kratak izbor:

2022 – 26.Intersalon AJV, Zamok Dobrohoř, R.Češka
2021 – Galerija Kunstfabrik, Gross Siegharts, Austrija
2020 – Art Capital, Grand Palais, Pariz, Francuska
2019 – Mix Media, Galerija Menier, London, VB
2019 – Art in Lima, Muzej De Brinquedo, Ponte de Lima, Portugal
2018 – 17. Zimski salon, Nacionalna galerija, Skoplje, S.Makedonija
2016 – Trijenale grafike Estampadura, Lombez, Francuska
2014 – Pariz volim te, Nacionalna galerija, Skoplje, S.Makedonija
2013 – Iwano Project Retrox, MSU, Novi Sad, Srbija
2012 – 6. Bijenale grafike, gradski muzej, Rokycany, R. Češka
2011 – 7. Međunarodni bijenale ExLibris, Zacatecas, Meksiko

Ostalo:

Sudjelovanje na 40 međunarodnim kolonijama ( Češka, BIH, Poljska, Slovenija, Austrija, S.Makedonija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora )
Umjetnički boravak – Cite Internationale des Arts, Pariz, Francuska
Član: ICOMOS, AIAP/IAA

www.petra-yovanovska.com