Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković, rođen u Beranama 1993, odrastao u magli bljelopoljskoj zatim završio Građevinski fakultet u Podgorici gdje trenutno živi i radi.