Aleksandra Petrović – Matić

Aleksandra Petrović – Matić rođena u Sarajevu 1975. godine. `Zbog specifičnih porodičnih okolnosti najranije djetinjstvo je provela u Crnoj Gori, a školovanje kasnije u Sarajevu. Sada živi u Bratuncu. Po struci je specijalista i analitičar za obradu voda i radi u rudniku olova i cinka Sase, zajedno sa ostalim patuljcima Srebrenice. Na poslu se bavi vodenom hemijom, a privatno alhemijom i nastoji da bar riječju, sve što dotakne, i emocije i ljude, pretvori u zlato. Piše pjesme i neke druge priče.