Alena Begić

Alena Begić, rođena 1997. godine u Njemačkoj, gimnaziju završila u Bosni i Hercegovini, a trenutno živi u Sloveniji. Poeziju i prozu objavila u višejezičnom zborniku Biće Bolje/ Bo že, koji je nastao kao produkt literarnih radionica u organizaciji SKC Danilo Kiš Ljubljana, a koje je vodila Lidija Dimkovska. Njena poezija je objavljena u časopisu Koraci, kojeg izdaje Narodna biblioteka »Vuk Karadžić« u Kragujevcu, te na portalu astronaut.ba. Kratke priče su joj obljavljene na književnom blogu Čovjek-časopis.

 Ušla je u finale 15. Međunarodnog književog natječaja za kratku priču Lapis Histriae, sa pričom »Selmin nišan« i osvojila je drugo mjesto na 19. Festivalu evropske kratke priče.

 Studentica je treće godine filozofije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.