Alisa Hamza Alijević

Alisa Hamza Alijević je Goranka , poreklom iz Gore,regija na krajnjem jugu Kosova. Rodjena je 25.7.1984. u Begradu. Odrasla je u Beogradu,tamo i edukovala,diplomirala u zdravstvenoj struci smera zubnog protetičara. 2008 g.se seli u Luksemburg gde i danas boravi. Govori: Goranski (maternji), srpski, francuski,engleski, ruski, luksemburški. Edukaciju vidi kao nešto što mora imati kontinuitet u želji za nadogradnjom i traganjem zaistom,a sve u cilju postizanja svestranosti i neophodne fleksibilnosti današnjice. Ljubav prema pisanju datira joj od perioda ranih školskih dana. Inspiraciju najviše pronalazi u ljubavi,radosti ,sreći,tuzi,bolu intenziteta od naslabijeg do najjačeg,blagostanju,nostalgiji,seti…koje ponajviše vezuje za život generalno,kao i za Goru,Šar-planinu,planinu Koritnik u čijem se podnožju nalazi selo Krstac(Krstec),selo njenih predaka koje pruža inspirativne,uvek novootkrivene horizonte. U pisanju se ne vidi se u stilu bilo koga,teži da sledi vlastitu originalnost i jedino tako vidi smisao u stvaralaštvu. Piše na srpskom i goranskom govoru(jeziku). Njene pesme,misaoni tekstovi,priče i odlomci iz romana su zastupljeni u preko deset medjunarodnih zbirki. Pesma”Šapat jesenje tajne” nagradjena je prvim mestom na jednom od medjunarodnih naticanja ove 2022.godine.Na 27 stranica ispisane poezije takodje je jedna je od 10 autora zbirke poezije ”Vatra u kaminu”. Njeno pisanje je zapaženo i ocenjeno kao duboko misaono,kreativno i autentično čemu svedoče priznanja,sertifikati,plakete,kao i oni koji prate i kritički se osvrću na njen rad. Udata je i majka je.