Amar Tufo

Amar Tufo je 27- godišnji, diplomirani bačelor arheologije sa primarnim interesom za arheologiju i historiju starog Bliskog Istoka. Iskusan višegodišnji Linux bloger te osnivač i odgovorni urednik Linux portala BHLLinux.com.BHLLinux.com