Amer Porča

Amer Porča rođen je u Zenici, 2004. godine. Osnovnu školu „Musa Ćazim Ćatić“ završava u rodnom gradu te se upisuje u Drugu gimnaziju u Zenici, koju trenutno pohađa. Nakon završene dvije godine općeg smjera, odlučuje školovanje nastaviti na društvenom smjeru zbog izrazitog interesovanja za nauke iz ove oblasti te humanistike, naročito historiju, sociologiju i filozofiju. Aktivan je član zajednice i bavi se amaterskim istraživanjima iz pomenutih oblasti.