Amina Rizvanović

Amina Rizvanović, rođena 1994. godine. Završila je Veterinarski fakultet u Sarajevu gdje je trenutno i zaposlena, a Komparativnu književnost je upisala vanredno iz velike ljubavi prema knjigama i pisanju. Inače smatra da je ‘vještija’ u pisanju poezije, što najviše i voli, a svoje pjesme većinom objavljuje na svom profilu iako bih voljela da objavi knjigu poezije.