Ana Stjelja

Ana Stjelja rođena je 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je 2005. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za orijentalistiku – Grupa za Turski jezik i književnost. Magistrirala je 2009. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu – smer Nauka o književnosti, odbranivši tezu pod naslovom „Ljudsko i božansko u delu Mevlane Dželaledina Rumija i Junusa Emrea“. Doktorirala je 2012. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu pod naslovom „Elementi tradicionalnog i modernog u delu Jelene Dimitrijević“. Bavi se pisanjem poezije i haiku poezije, kao i prevođenjem poezije i proze s engleskog, španskog, portugalskog i turskog jezika. Bavi se pisanjem kratke proze i putopisnih eseja. Bavi se likovnim stvaralaštvom i dizajnom knjiga. Pesme su joj prevođene na hrvatski, slovenački, makedonski, persijski, kineski jezik… Sarađuje sa domaćim i stranim, štampanim i elektronskim časopisima. Pesme i priče su joj objavljivane u domaćim i stranim zbornicima. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti poezije i esejistike. Četiri puta je bila kandidat za Nagradu grada Beograda, za oblast Umetnost (književnost i prevodno stvaralaštvo): 2013. godine za knjigu „Pesnici univerzuma: Mevlana Dželaludin Rumi i Junus Emre“, 2014. za prevod zbirke poezije F. G. Lorke „Tamaritski Divan“, kao i za oblast Novinarstvo, 2018. za projekat pokretanja magazina Alia Mundi za kulturnu raznolikost i 2019. godine za publikaciju „Duhovna riznica Srbije: pravoslavne crkve i manastiri“. Član je Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Društva književnika Beograda, Udruženja novinara Srbije i Međunarodne federacije novinara. Samostalni je umetnik. Pesme, priče, eseje i književne prevode objavila je u časopisima: Koraci, Gradina, Bagdala, Polja, Luča, Trag, Avangrad, Beogradski književni časopis, Ilustrovana politika, Novosti, Kultura Umetnost Nauka (subotnji dodatak Politike) Magazin (nedeljni dodatak Politike), LUDUS, Nur, Nasleđe, Književna istorija, Svitak, Zlatna greda, Lamed, Bdenje, Naše stvaranje, Mostovi, Braničevo, Mons Aureus, Povelja, Haiku novine, Stig, Sveske, Sarajevske sveske, Naša prošlost, Odbrana, Danas, Avlija, Diskurs… Od 2010. do 2015. pisala je za rubriku Znameniti Srbi i Manastiri Srbije, za list „kWh“ Elektroprivrede Srbije. Od 2016. godine pisala je za časopis „Odbrana“ Medija Centra Odbrana. Od 2017. godine pisala je za veb-portal „VELIKI LjUDI“ o znamenitim ljudima srpske kulture. Osnivač je i glavni urednik magazina „Alia Mundi“ za kulturnu raznolikost. Pokretač je i urednik veb-portala ISTOČNI BISER (pokrenut 2017). Pokretač je i glavni urednik književnog časopisa „Enheduana“ (pokrenut 2019). Osnivač je Udruženja za promociju kulturne raznolikosti „Alia Mundi“