Anela Suljagić

Anela Suljagić rođena je 10.10.2002. godine u Zenici gdje je završila Ekonomsku školu. Odmalena je pokazivala ljubav prema pisanoj riječi. Osim književnosti, bavi se umjetničkom fotografijom i sakupljanjem gramofonskih ploča. Na njeno stvaralaštvo utjecala je poezija Marka Tomaša, priče Darija Džamonje i djela Franza Kafke. Uzori u pisanju su joj Izet Sarajlić i Vesna Parun. Zbirka “Tinta bez traga” predstavlja početak njenog ulaska u svijet poezije, a motive za nju crpila je iz svakodnevnih situacija, sitnica koje čine dan, knjiga i muzike.