Anesa Toro

Anesa Toro, rođena je 1999. godine u Kruševu, gdje trenutno živi. Završila je srednju ekonomsku školu u Dragašu. Student je druge godine na Edukativnom fakultetu u Prizrenu. Piše poeziju, ali dosad nije objavljivala.