Atif Spahić

Atif Spahić, porijeklom iz Viteza, rođen 2003. godine u Travniku. Odgojen u duhu tradicionalne bošnjačko-muslimanske porodice. Osnovnu školu završava u rodnom Vitezu, te upisuje Mješovitu srednju tehničku školu u Travniku smjer elektrotehničar računarstva i informatike, po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te se nakon prve godine fakulteta prebacuje na Odsjek za kulturalne studije Filozosfkog fakulteta Univerziteta u Zenici. U slobodno vrijeme bavi se numizmatikom i igranjem šaha. Životni moto; “Sve je onako kako treba biti.”