Dajana Premović

Mlada pesnikinja Dajana – Daca Premović, rođena je u Peći 1995 godine. Detinjstvo je provela u Kraljevu, gde je završila osnovnu i srednju školu, a sada je na studijama-master ekonomije. Ratni vihor izazvan raspadom bivše Jugoslavije, je na samom početku života, ostavio bez očinstva, nju, njegog brata i sestru. Godine potucanja od nemila do nedraga i vreme provedeno u kolektivnim smeštajima, raseljenih lica, ostavio je trajni pečat u njenoj duši. Sa odlaskom njenog oca sa životne scene, otišao je veliki deo sigurnosti. Rasli su uz samopregnu majku koja je nastojala da im nadoknadi, sve ono što su izgubili smrću oca. Od kuće do škole ,nije moglo da joj se dogodi ništa spektakularno. Stanovala je neposredno preko puta škole, nije imala dovoljno vremena, za priče sa drugom decom. A samom porodičnom situacijom, učinjeno je da bude prilično introvertno dete. Đačke stihove koji su tada izlazili iz njenog pera, nije se usuđivala da pokaže drugima, ,brižno ih je krila od svih. Kada je došao period adolescencije, stigli su novi stimulansi za razmišljanje. Okrenula se svojoj beležnici, da u njoj ostavi traga. Otkrila je u sebi iskru božjeg dara i osetila radost stvaranja, novog oblikovanja sveta, kroz peozije i reči.