Dijana Harčević Ćatić

Dijana Harčević Ćatić rođena je 1987. godine u Bihaću. Zavrsila je gimnaziju u Bosanskoj Krupi. Magistrirala Historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Do sada nije bila pjesnik ni pisac… nego kulturni radnik i ekonomska migrantka u Sloveniji. Svojim pjesmama želi da ispriča priče o sudbinama žena koje su bile drukčije, mislile drukčije, oblačile se drukčije i živjele drukčije od normativa koje nalaže “kosilu” i “mahala”.