Dragica Vignjević Kovačević

Dragica Vignjević Kovačević, rođena 1956.g. u Pučeniku kod Bos. Krupe, a u Sarajevu odrasla. Od djetinjstva voli i piše poeziju. Objavljivala je radove u časopisima, učestvovala na raznim književnim manifestacijama i bila član Književne omladine Vogošća. Završila je Pedagošku akademiju, a radila u RO”Pretis” u Vogošći. Sa grupom autora objavljene su njene pjesme u zbirci Plava svitanja 1982.g. Živi u Beogradu, član je više fb književnih grupa gdje objavljuje svoje radove.