Dušica Mrđenović

Dušica Mrđenović rođena 1990. godine u Somboru. Piše poeziju i prevodi je sa ruskog. Radovi zastupljeni u mnogim domaćim i međunarodnim zbornicima i književnim časopisima. Do sada objavljene dve autorske knjige: poezije Samo u nama (2015, Gramatik, Beograd) i Kraj jednog dramskog čina (2020, Anoa, Beograd). Njena poezija prevođena na: ruski, engleski, makedonski, nemački, italijanski, albanski, korejski i kineski jezik.