Dženan Porča

Dženan Porča, rođen 1994. godine u Visokom. Prvi ciklus studija završio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Odsjek za filozofiju; Smjer: Filozofija i sociologija) 2016. godine. Odbranio je dodiplomski rad na temu Teorije referencije – McQuali – ova analitička filozofija. Drugi ciklus studija nastavlja 2018. Godine na Odsjeku za žurnalistiku / komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U okviru masters studija obavio je tromjesečnu praksu u Centru za istraživačko novinarstvo. u Sarajevu. Autor je brojnih znanstvenih eseja iz oblasti filozofije, sociologije, komunikologije i kulturalnih studija, od kojih se posebice izdvajaju ‘Orijentalizam Edwarda Saida‘, ‘Od homogenosti ka heterogenosti jezika – pluralnost argo tipova‘, ‘Propaganda u službi manipulativnog komuniciranja‘ itd.