Dženana Arnautović

Dženana Arnautović, rođena 1993. u Visokom gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2018. završila je studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekavši zvanje magistra italijanskog jezika i književnosti i historije umjetnosti – područje istraživanja jeste osmanska arhitektura i urbanizam te razvoj fotografije u Bosni i Hercegovini. Autorica je izložbe i kataloga Arhitektura i urbanizam Visočke nahije kroz muzejsku fototeku iz 2019. godine. U koautorstvu s kolegicom Efendira-Čehić objavila je dva naučna rada: Virtuelna izložba Zavičajnog muzeja u Visokom – Marica Vojnović, Visočanka (1892–1982): zaostavština predmeta i fotografija s kraja 19. i početka 20. stoljeća u časopisu Radovi Zavičajnog muzeja – Visoko, 2020. godine i Pregled fotografa i fotografskih ateljea na teritoriju Bosne i Hercegovine kroz fotografsku građu zaostavštine Marice Vojnović u Zavičajnom muzeju u Visokom u časopisuHistorijska traganja, 2021. godine. Također, koautorica je izložbe i katalogaMarica Vojnović, Visočanka (1892–1982)  – zaostavština predmeta i fotografija s kraja 19. i početka 20. stoljeća, 2020. godine.