Dženana Šaldić

Dženana Šaldić, rođena u Sarajevu, 05.08.1991. Završila Srednju školu primijenjenih umjetnosti-odsjek reklamna grafika. Diplomirala historiju umjetnosti i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bavim se pisanjem poezije, fotografijom, performansom, prevođenjem tekstova sa ruskog na bosansi jezik i obratno. Teme koje najvise volim istrazivati su feminizam (posebno u istocnjackim zemljama, feminizam i religija/tradicija), aktivizam u umjetnosti i odnos umjetnosti i istocnjackih filozofija.