Dženita Čizmo

Dženita Čizmo, rođena 1999 godine u Travniku, je studentica psihologije na Filozofskom falultetu u Sarajevu. Trenutno uči kineski jezik i u slobodno vrijeme voli da crta i da piše poeziju i na taj način da izražava svoju kreativnost. Iako voli reći da čita dosta knjige, trenutno je više u stanju prikupljanja knjiga.