Elma Ćilimković

Pored vlastitih i osnovnih podataka, želim istaći da sam Bachelor filozofije-sociologije, sa iskustvom u predavanju, organizaciji, te javnom debatiranju. Takođe, upoznata sam I odlično baratam sa MS Office-om, a izvjesne vještine sam stekla za vrijeme srednjoškolskog I visokog obrazovanja. Ono što mogu istaći o sebi, jeste da sam veoma strpljiva osoba, optimistična, snalažljiva, te sklona redu I organizaciji, a takve osobine mi pomažu da postignem izvrsnost kroz timski rad, uz entuzijazam i beskompromisnu radnu etiku u svakom trenutku. Tokom studiranja, imala sam priliku upoznati se sa samom ulogom predavača, kako u srednjoj školi, tako I u organizacijama kojih sam bila član, gdje sam, zajedno sa kolegama imala priliku organizirati, te realizirati javne skupove, debate I družiti se sa najvrsnijim govornicima I profesorima iz cijele Bosne I Hercegovine. Takva praksa mi je dala uvid u moje predavačke sposobnosti, za koje smatram da su primjerene, te osvježene novim metodama o kojima svakodnevno učim kako ih primjeniti. Bila sam u organizaciji, ali I direktni učesnik projekta Studentski forum, prilikom čega smo dobili uvid šta mladi studenti misle o studiranju na Univerzitetu u Tuzli, te da li imaju određene uvide šta isti predstavlja. Takođe, imala sam priliku učestvovati u Političkoj školi 2021. ili Youth left week, omogućena od strane Friedrich Ebert Stifftung fondacije, a čiji je zadatak bio da mlade ljude/studente uvede u svijet politike I kritičkog načina promišljanja. Svakako je vrijedno spomenuti da sam, u suradnji sa profesorima i asistentima sa Filozofskog fakulteta u Tuzli, bila organizator, te učesnik događaja povodom obilježavanja Svjetskog dana filozofije 2022.godine.