Emanuel Srpak

Emanuel Srpak, Međimurje, Hrvatska. Stvara već desetak godina, piše poeziju, pjeva te samouko svira nekoliko instrumenata.Velika mu je želja dotaknuti ljude te ih putem pjesama podsjetiti na vlastitu ljudskost, pomoći im da se uklope u ovom svijetu, da se uklope u sebe i onaj prostor između vlastitih ruku. Emanuel ima 24 godine te je nedavno objavio svoju prvu knjigu, zbirku poezije Sanjivi portreti koju je moguće naručiti na način da ga čitači kontaktiraju putem društvenih mreža. Iza sebe ima oko tisuću i tristo pjesama, sve zajedno. Pisanje je disanje. To je proces bez kojeg gane bi bilo, način preživljavanja i izražavanja te najveće bogatstvo koje je osigurao sebi samom kroz životnu školu koju je, očigledno, morao proći.Pjesme nastaju na način da svakodnevno skuplja dojmove, utiske, portrete, sve u vjerovanju da sva materija i svi ljudi imaju više dimenzija. Dimenzija koju dohvaća putem pisanja temelji se na njegovim osobnim utiscima, emocijama, doživljajima i smatra da mogu na kreativan način pokazati svoju ljudskost, ogoljenu, te drugima reći da je moguće ostati svoj i iskren te istovremeno biti inspiriran i živ i čovjek. To je način na koji ostavlja smeće vani a ljepotu unutar sebe.